Ondersteuning zelfstandig ondernemers

ZZP’ers, ondernemers en bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen, kunnen een beroep doen op steunmaatregelen van het Rijk. Daarnaast is er een aantal gemeentelijke regelingen om getroffen ondernemers te helpen in deze tijd. Hieronder leest u alles over maatregelen die er zijn.

Landelijke regelingen

KKC-regeling: Klein Krediet Corona

Bent u een kleine ondernemer met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend was en was u voor 1 januari 2019 ingeschreven in de KvK dan kunt u mogelijk gebruik maken van de KKC. De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000).
Ga voor meer informatie naar deze pagina van de Rijksoverheid. 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachten, kunnen bij het UWV voor 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is een bedrag van maximaal 90% van de loonsom. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de Rijksoverheid. Deze regeling vervangt de regeling werktijdverkorting. Deze vervalt per direct.

Regelingen vanuit de Belastingdienst

De Belastingdienst biedt u de mogelijkheid om de betaling van loon-, inkomsten-, vennootschaps-, en omzetbelasting (BTW), kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen uit te stellen. U vraagt  dit aan bij de Belastingdienst. Zij zetten het innen van deze belastingen dan per direct stop. U kunt ook de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst wijzigen. U betaalt dan di¬rect minder belasting als u minder winst verwacht.  Ook verlaagt de Belastingdienst tijdelijk de invorderingsrente en worden verzuimboetes geschrapt of teruggedraaid. Meer informatie over deze regelingen  vindt u op de website van de Belastingdienst.

Korting op microkredieten Qredits

Heeft u als ondernemer een mircokrediet bij Qredits? Dan kunt u korting aanvragen op de rente die u betaalt over de lening. Qredits biedt onder voorwaarden uitstel van aflossing voor de duur van zes maanden. De rente wordt in deze periode automatisch verlaagd naar 2 procent. Neem voor deze regeling contact op met Qredits.

Regeling voor het afsluiten van leningen en bankgaranties

Ervaart u problemen bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties? Dan kunt u gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt bedrijven de mogelijkheid om gedeeltelijk garant te staan voor bankleningen en bankgaranties die liggen tussen 1,5 miljoen euro en 50 miljoen euro. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u meer informatie.

Regeling borgstelling MKB-kredieten

De Nederlandse Staat staat garant voor midden- en kleinbedrijven die onvoldoende zekerheden hebben voor een krediet bij de bank. Neem voor meer informatie contact op met uw bank.

Compensatieregeling getroffen sectoren/noodloket

Als u noodgedwongen het groot­ste deel van uw activiteiten moet staken, vanwege het coronavirus, kunt u eenmalig een tegemoetko­ming van 4.000 euro ontvangen via het RVO.

Kredieten voor land- en tuinbouwondernemers

Met de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten staat het ministerie van Land en Tuinbouw garant voor kredieten ten behoeve van het werkkapitaal van land- en tuinbouwbedrijven. De aanvraag loopt via de kredietverstrekker. Deze kredietverstrekker moet wel aangesloten zijn bij de BMKB-regeling.

Provinciale regelingen

De provincie gebruikt haar netwerken om signalen vanuit bedrijven, organisaties en instellingen, Rijk, provincies en gemeenten op te halen en te kunnen doorverwijzen naar de juiste loketten.

Ondernemers in de provincie Utrecht kunnen voor informatie en hulp terecht bij Utrecht Regio Economische Corona Alliantie. De Economic Board Utrecht is hiervoor het loket. Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers kunnen hier een Corona-OverbruggingsLening (COL) aanvragen.

Gemeentelijke regelingen

Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (TOZO)

U kunt bij de gemeente tijdelijk een aanvullende uitkering voor uw levens-onderhoud en/of bedrijfskapitaal aanvragen. Vanaf 1 oktober 2020 geldt de Tozo 3 regeling. De Tozo 3 loopt tot en met 31 maart 2021 en kan inmiddels aangevraagd worden. Van 1 april tot 1 juli 2021 komt er een Tozo 4 regeling.

De gemeente Barneveld voert de regeling uit voor ondernemers die wonen in de gemeente Woudenberg. Alle informatie over deze regeling en hoe u deze ondersteuning aanvraagt, vindt u op de website van de gemeente Barneveld. Ook voor overige vragen over de TOZO kunt u terecht bij de gemeente Barneveld.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar bbz@barneveld.nl.

Betalen gemeentelijke belastingen

Voor de betaling van de gemeentelijke belastingen gelden de volgende regelingen:

  • Vanaf 1 oktober gaat de gemeente weer actief invorderen.
  • Vanaf 1 oktober zal ook de toeristenbelasting (afrekening 2019/ voorschot 2020) weer opgepakt worden.
  • Voor alle gemeentelijke belastingen is gespreide betaling nog steeds mogelijk. Hiervoor dient u wel een betalingsregeling met de gemeente overeen te komen.
  • Het bestuur van de DES heeft voor haar leden collectief gevraagd de uiterste betaaldatum van de BIZ-bijdrage 2020 te verschuiven naar 30-11-2020. De gemeente werkt daar graag aan mee. Als dit voor u van toepassing is kunt u hier ongevraagd gebruik van maken.

U kunt een betalingsregeling aanvragen door een e-mail te sturen naar belastingen@woudenberg.nl of door te bellen met 14033. Vermeld in de e-mail uw aanslagnummer of houd bij een telefonische aanvraag uw aanslagnummer bij de hand.