Afspraak Loket Leefomgeving

U kunt kiezen voor een afspraak indien u vragen hebt over:

  • Omgevingsvergunningen, (ver)bouw, bomenkap, het aanleggen van een uitrit;
  • Opvragen vergunningen / tekeningen;
  • Bestemmingsplannen;
  • Het vestigen van een bedrijf;
  • Het anders gebruiken van het perceel/pand dan het bestemmingsplan toestaat;

dan kunt u terecht bij Loket Leefomgeving van de gemeente Woudenberg.