Gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen en heffingen staan op de aanslag gemeentebelastingen. U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari. De dagtekening van de belastingaanslag is dit jaar op 28 februari 2018. Op de belastingaanslag kunnen de volgende heffingen en/of belastingen staan:

Betalen gemeentelijke belasting

U kunt uw belastingaanslag in vier termijnen (via acceptgiro’s) of in negen termijnen (via automatische incasso) betalen.

Invordering

Als u na de vervaldagen die op het aanslagbiljet staan niet (volledig) betaald heeft, ontvangt u een aanmaning. Dit betekent dat u extra invorderingskosten moet betalen.

Kwijtschelding

Kunt u de belastingen helemaal niet of slechts gedeeltelijk betalen? U kunt kwijtschelding aanvragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Dit kunt u doen door:

  • Te bellen met het telefoonnummer 14033;
  • Een e-mail te sturen naar belastingen@scherpenzeel.nl;
  • Een formulier voor het aanvragen van kwijtschelding op te halen bij de Servicebalie van het gemeentehuis.

Teruggave van belasting

In sommige gevallen heeft u recht op teruggave van uw belasting. Bijvoorbeeld als u verhuist naar een andere gemeente. Als u recht heeft op een vermindering, dan krijgt u bij verhuizing automatisch bericht van ons. U kunt (een deel van) de afvalstoffenheffing, de rioolheffing (alleen gebruik) en eventueel de hondenbelasting terugkrijgen. Is uw hond overleden of heeft u uw hond verkocht dan kunt u uw hond afmelden om in aanmerking te komen voor vermindering.

Kopie van uw belastingaanslag

Wilt u een kopie van uw oude belastingaanslag(en)? Logt u dan in op ons digitale belastingloket. Wij bewaren alle verzonden belastingaanslagen (verzonden in februari van het desbetreffende belastingjaar) in uw digitale omgeving van het belastingloket. Ontvangt u de kopie liever via de post, neem dan contact op met de gemeente vai het telefoonnummer 14033. Wij sturen de kopie dan naar u op.

Belastingtarieven

Klik hier voor een actueel overzicht van de belastingtarieven.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? U kunt bezwaar maken via het digitale belastingloket. Hier vindt u een formulier die makkelijk in te vullen is. Het bezwaarschrift wordt dan direct door de afdeling Belastingen ontvangen. Bezwaar indienen kan tot zes weken na de dagtekening van de belastingaanslag.

No Cure, No Pay-organisaties

De gemeente wijst u graag op zogenaamde No Cure No Pay-organisaties. Dit zijn bedrijven die 'gratis 'bezwaar voor u willen maken tegen de hoogte van uw WOZ-beschikking. Als een bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, dan moet de gemeente deze bedrijven betalen (gemiddeld € 750,- per bezwaarschrift). Dit kost de gemeenschap onnodig veel geld. Het inschakelen van een dergelijk bureau vergroot namelijk niet de kans dat uw bezwaarschrift gegrond wordt verklaard.

Heeft u hulp nodig bij het schrijven van een bezwaarschrift? Op ons digitale loket staat een standaard bezwaarformulier die u een eenvoudige manier kunt invullen. Natuurlijk kunt u ook een papieren versie van het formulier opvragen via het telefoonnummer 14033.

Contact

Wilt u advies, heeft u aanvullende vragen of wilt u het taxatieverslag liever per post ontvangen? Neemt u dan contact  met ons op via tel. 14033