Liveblog coronavirus

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over het coronavirus. Heeft u andere vragen over het virus? Op de website van het RIVM en de website van de Rijkoverheid vindt u alle informatie. De stand van zaken in de provincie Utrecht leest u op de liveblog van de GGD regio Utrecht. U kunt uw vragen over het coronavirus ook telefonisch stellen aan de GGD regio Utrecht via telefoonnummer 030-630 54 00 (op werkdagen bereikbaar van 8:30-17:00 uur). Het landelijke telefoonnummer voor informatie over het coronavirus is 0800-1351 (bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur).

Other languages

Do you have questions about the coronavirus? On this website you will find information in other languages. On the RIVM-website you will find (medical) information in English.

13 mei: Veelgestelde vragen en antwoorden rondom corona

Blijft de Milieustraat gewoon open?
U kunt zoals altijd grofvuil naar de Milieustraat brengen. We zijn open op vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Maar vanwege het coronavirus nemen we wel een aantal maatregelen om u en onze medewerkers te beschermen:

- Onze medewerkers assisteren niet bij het uitladen
- Bij uitladen van spullen mag maximaal 1 persoon de auto verlaten (dus kom alleen als u uw spullen zelf uit de auto kunt laden)
- Onze medewerkers zijn geïnstrueerd om 1,5 meter afstand te houden
- Voor voldoende afstand op het terrein laten we een beperkt aantal voertuigen tegelijk toe
- Bij gezondheidsklachten vragen wij u de Milieustraat niet te bezoeken 
 
Wij vragen  u alleen te komen als dat echt noodzakelijk is en houd u aan bovenstaande regels. Wij laten steeds een beperkt aantal bezoekers toe op de locatie. Dit om voldoende afstand tussen de personen op de locatie te kunnen bewaren. Dit zorgt voor langere wachtrijen dan gebruikelijk. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

We blijven natuurlijk in de gaten houden op het verantwoord blijft om de Milieustraat open te houden.

Waar vind ik de laatste informatie over het coronavirus in Nederland?
Op de website van het RIVM en de website van de Rijkoverheid vindt u alle informatie. De stand van zaken in de provincie Utrecht leest u op de liveblog van de GGD regio Utrecht. U kunt uw vragen over het coronavirus ook telefonisch stellen aan de GGD regio Utrecht via telefoonnummer 030-630 54 00 (op werkdagen bereikbaar van 8:30-17:00 uur). Het landelijke telefoonnummer voor informatie over het coronavirus is 0800-1351 (bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur).

Mijn kind zit niet bij een sportvereniging, maar wil wel graag sporten. Volgens Minister President Mark Rutte mogen alle kinderen sporten. Waar kan ik mijn kind aanmelden? Moet ik hier voor betalen?
Op dit moment zijn wij dit aan het inventariseren. Wij hopen hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen.

Hoe bereidt de gemeente zich voor op een 1,5 meter samenleving?
We zullen daar met elkaar een weg in moeten. Als gemeente zullen we de gevolgen voor onze beleidsterreinen en onze bedrijfsvoering in kaart moeten brengen. Scholen, horeca, sportverenigingen en zorginstellingen zullen ook na moeten denken over de invulling van die 1,5 meter. Maar ook met 1,5 meter afstand kunnen we naar elkaar om blijven kijken. Met een kaartje, bloemetje of telefoontje overbruggen we die 1,5 meter.

Hoe garandeert de gemeente de veiligheid van leerlingen en leerkrachten wanneer de scholen weer open gaan?
Voor leerkrachten en leerlingen blijft gelden: heb je klachten, blijf dan thuis. Voor onderwijspersoneel komt testmateriaal beschikbaar. Scholen en kinderopvang richten hun locaties in op 1,5 meter afstand, en verdelen alle kinderen in 2 groepen, die zoveel mogelijk gescheiden les krijgen.

Ik wil niet dat mijn kind alweer naar school gaat. Mag ik mijn kind nog thuishouden, ook al zijn de scholen weer open?
Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat kinderen een kleine rol spelen in de verspreiding van het coronavirus. Het is daarom veilig voor kinderen om naar school te gaan. Als u zich toch zorgen maakt, meldt dat dan bij de school van uw kinderen zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden.

Blijft er noodopvang beschikbaar op het moment dat mijn kind niet naar school gaat?
Ja. Als u noodopvang nodig heeft omdat u een vitaal beroep heeft of uw kind behoort tot een kwetsbare doelgroep, blijft de noodopvang bestaan. Dus als uw kind bijvoorbeeld op 2 dagen naar school gaat, mag het ook op de andere dagen naar school als dat nodig is in het kader van de noodopvang.

Voor de opvang van kinderen van 4-12 jaar kunt u contact opnemen met  SNO (sportieve naschoolse opvang) via info@snowoudenberg.nl of 06 17 01 72 05. Voor de opvang van kinderen van 0-4 jaar kunt u een gastouderbureau benaderen.

In het nieuws hoor je veel over het feit dat de druk in gezinnen toeneemt nu de crisis langer duurt. Wat doet de gemeente om problemen in gezinnen te signaleren?
We overleggen als gemeente gezamenlijk met scholen, kinderopvang en Coöperatie De Kleine Schans. De Kleine Schans is beschikbaar om gezinnen te ondersteunen waar de druk toeneemt.

Kan de gemeente mij helpen bij het inrichten van mijn onderneming volgens de 1,5 meter richtlijn?
Het is voor ons niet haalbaar om alle plannen van ondernemers, verenigingen en winkels afzonderlijk te beoordelen en te ondertekenen. Wij doen in eerste instantie een beroep op uw professionaliteit en deskundigheid om van start te gaan met datgene wat u weer van plan bent te gaan doen.

Mocht u ondanks overleg met bijvoorbeeld uw koepelorganisatie vragen hebben waar u niet uit komt, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wanneer gaat het Henschotermeer weer open?
De beheerder Mooi Meer B.V. beslist over openstelling van het Henschotermeer. Dit is niet aan de gemeente. Op dit moment moeten de toiletgebouwen bij het meer nog gesloten blijven. Wij kunnen ons voorstellen dat de beheerder daarom wacht met de opening van het meer voor dagrecreatie.

Wanneer kan ik getest worden of ik Corona heb?
Personeel in het basisonderwijs en de kinderopvang, jeugdtrainers, WMO-gefinancierde huishoudelijke hulp en mantelzorgers kan worden getest als u klachten heeft (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) die passen bij een COVID-19 besmetting.

Hoe loopt de aanvraag voor een test?
U neemt contact op met de bedrijfsarts. Als u die niet heeft, dan neemt u contact op met GGDrU: 030-6305400 (bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, zeven dagen per week).

Wat gebeurt er als u zich bij de arts heeft gemeld?
De bedrijfsarts of de GGD stelt u vragen over het werk en de gezondheid om te beoordelen of u getest kan worden. Komt u in aanmerking voor een test, dan plant GGDrU snel een afspraak in voor de test. In Houten en Soest zijn momenteel testlocaties ingericht. Bent u benieuwd hoe een teststraat werkt, bekijk dan het filmpje over de teststraat in Houten.

Meer weten over maatregelen en testen?
Wilt u meer weten over testen op corona? Op de website www.ggdru.nl/testbeleid vindt u actuele informatie.