Duurzaamheid in Woudenberg

Duurzaam Woudenberg
Welkom op de duurzame pagina van de gemeente Woudenberg. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de gemeente Woudenberg. Samen met u wil de gemeente de komende jaren de schouders eronder zetten om wonen, werken en leven in Woudenberg te verduurzamen.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende duurzame opgaven van de gemeente en hoe we dat samen met u willen vormgeven. Verschillende links naar andere pagina’s geven u informatie over bijvoorbeeld subsidies of relevante tips om uw woning te isoleren. Ook vindt u hier vragen en antwoorden over de energietransitie en het laatste nieuws.

Lees ook het nieuwsbericht 'Woudenberg bereidt zich voor op een duurzame toekomst'.

Acties

Dit jaar introduceert Afval van Utrecht de campagne ‘Lekker Broekie’, die volledig in het teken staat van wasbare luiers. Wasbare luiers zijn namelijk hét duurzame en bovendien leuke alternatief voor wegwerpluiers.

Wasbare zwemluiers zijn een perfecte manier om op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de voordelen van wasbaar. Het duurzame alternatief voor de zwemluier bestaat al in de vorm van de wasbare zwemluier. De naam zegt het al: dat zijn luiers die je kan wassen en daarna kan hergebruiken, in plaats van weggooien. Wasbare luiers = een stuk minder afval dus! En ze dragen niet alleen bij aan een schone en duurzame wereld, maar zijn ook beter voor de babyhuid én voor de portemonnee! Zo’n wasbare luier is eigenlijk een Lekker Broekie. Makkelijk in gebruik, met vrolijke printjes en zachte materialen.

Kersverse ouders krijgen bij de aangifte van hun pasgeboren kindje een wasbare zwemluier cadeau. Doen zij de aangifte digitaal, dan ontvangen ze een tegoedbon bij de bevestiging van hun inschrijving. Tegen inlevering van deze bon kunt u bij de balie van het gemeentehuis een wasbare zwemluier ophalen.

Elk jaar wordt rond oktober een week lang WAUW!denberg georganiseerd. Tijdens deze week krijgen inwoners van Woudenberg de kans om meer te leren over allerlei onderwerpen rondom duurzaamheid. Wanneer het programma van de volgende editie bekend is, informeren wij u op deze pagina hierover.

WAUW!denberg komt tot stand in samenwerking met Cultuurhuis Woudenberg, Gemeente Woudenberg, Stichting Duurzaam Woudenberg, Bibliotheek Eemland, ZonopWoudenberg, de Rabobank en het Huiskamercafé.

Bekijk hier de nieuwtjes en actualiteiten.

Nieuws

Donderdag 24 augustus opent burgemeester Magda Jansen het eerste coöperatieve project van ZonopWoudenberg, genaamd Bruinenburg. Bij de familie De Kruif op de Ekris 74 zijn 120 zonnepanelen gelegd die in eigendom zijn van een veertigtal Woudenbergers. Zij kochten een participatie voor een aantal zonnepanelen en profiteren met elkaar van de opbrengsten hiervan.

Een van die Woudenbergers is Lucy de Haan en zij vertelt: ,,Ik ben enthousiast aangehaakt bij dit eerste zon-op-andermans-dak-project van ZonopWoudenberg omdat ik dit een fantastisch initiatief vind om inwoners te betrekken bij het realiseren van een duurzame toekomst voor Woudenberg. Stapje voor stapje kunnen en moeten we samen werken aan een schonere wereld, waarbij de zonnestralen van vandaag op deze manier ingezet worden voor een zonnige toekomst voor de generaties na ons”.

120 panelen
De aansluiting is door Stedin gerealiseerd en Energievanzelf heeft de 120 panelen bij de familie de Kruif op Bruinenburg aangelegd. De installatie werkt en we leveren groene stroom aan onze partner Om”, aldus Zon op Woudenberg.

In het project participeren veertig Woudenbergers met in totaal 530 participaties, waarmee de energiecoöperatie uit de kosten is. ,,Mooi dat het gelukt is en we als Zon op Woudenberg bijdragen aan de lokale energietransitie. Door de subsidie van het Rijk (RVO) garanderen we een opbrengst van € 0,14 per kWh. Met de huidige (lage) stroomprijzen kunnen de participanten daar goed gebruik van maken”.

Andermans dak
Ook Chris van Lith, voorzitter van ZonopWoudenberg is verheugd over het project Bruinenburg. ,,Na ons succes om meer zonnepanelen op ieders eigen dak te krijgen, pakken we nu als coöperatie door en geven we ook inwoners zonder geschikt dak via participaties de gelegenheid te profiteren van zonne-energie. We werken hard aan nog meer zonne-energie in Woudenberg”. Op de website van ZonopWoudenberg staan dit project en andere projecten beschreven en is het mogelijk om lid te worden van de energiecoöperatie.

Opening
Het project wordt op donderdag 24 augustus a.s. om 16.45 uur officieel geopend door burgemeester Magda Jansen. Van harte welkom op 24 augustus vanaf 16.30 uur op Ekris 74. Aanmelden graag via de mail: info@zonopwoudenberg.nl.

Het afwegingskader zon en wind is vastgesteld. Dit afwegingskader grootschalige opwek zon- en windenergie is gebaseerd op het participatietraject zon en wind dat samen met inwoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden in Woudenberg is gevoerd in de periode oktober tot en met december 2021. De uitkomsten van het participatietraject vindt u in het document ‘Participatietraject gemeente Woudenberg’ (pdf, 750 KB). Op basis van de huidige wet- en regelgeving, beleidskeuzes en de input uit het participatietraject is dit afwegingskader opgesteld.

Onderstaand afwegingskader zon en wind bestaat uit verschillende aspecten. Ten eerste geven we inzicht in de kansen en belemmeringen voor zonneparken en windturbines in Woudenberg. Ten tweede diepen we de voorwaarden rondom kansrijke gebieden en uitsluitingsgebieden uit en geven we een samenvatting van de afweging die hieraan ten grondslag ligt. Daarnaast bieden we een procesbeschrijving voor het indienen en in behandeling nemen van initiatieven.

Bekijk de volledige versie hier (pdf, 1 MB).

Dinsdag 2 november is er een digitaal platform zon en wind gelanceerd. Een online platform met informatie over duurzame energieopwekking van zon- en wind in Woudenberg. Hier kunnen inwoners, ondernemers en betrokkenen aangeven waar zij vinden dat er wel of geen zonne- en windenergie opgewekt mag worden in de gemeente Woudenberg.

Een digitaal platform voor iedereen
In 2030 wil de gemeente Woudenberg 49% minder CO2-uitstoten. Om dit te bereiken, is het nodig om energie te besparen en duurzaam energie op te wekken. Dit kan niet alleen met zonnepanelen op daken. Ook zonnevelden en/of windmolens (windturbines) zijn daarvoor nodig om voldoende schone energie op te wekken. En daarom nodigt de gemeente iedereen in Woudenberger uit om het gesprek aan te gaan en aan te geven waar er wel of niet duurzame zonne- en windenergie opgewekt mag worden. Iedereen kan meedoen op het digitale platform, www.zonenwindwoudenberg.nl, en is ook welkom om mee te denken tijdens de tweede en laatste digitale samenwerksessie op dinsdag 14 december.

Kleinschalige energieopwekking niet voldoende
Het is duidelijk dat wij in Nederland en in Woudenberg niet genoeg hebben aan besparen en kleinschalige opwek (zonnepanelen op daken) om in de toekomst over voldoende elektra te beschikken. Vanuit de RES (Regionale Energie Strategie) en de nationale afspraken wordt daarom ook in Woudenberg gekeken waar en op welke manier grootschalige duurzame opwek van zon- en windenergie mogelijk is.

Samen sterker
Samen zijn we verantwoordelijk voor onze toekomst en iedereen kan zijn steentje bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan minder weggooien, meer groen in de tuin en op daken en zonnepanelen. Alleen zo kunnen we werken aan het doel om in 2050 duurzaam en CO2-neutraal te zijn. Doet u mee!?

Duurzame onderwerpen

Het landelijk klimaatakkoord heeft veel teweeg gebracht, qua bewustwording bij inwoners en bedrijven, maar ook wat voor werk er verzet is en nog moet worden binnen de gemeente Woudenberg. Het duurzaamheidsplan (pdf, 2 MB),de oplegger (pdf, 843 KB) bij de expeditie en de uitvoeringsstrategie (pdf, 886 KB) geven richting aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Naast de al mooie resultaten zoals: nieuwe, duurzame lantaarnpalen, laadpalen, postcoderoosproject, WAUW!denberg, Energie in Woudenberg, fairtrade gemeente, is er ook nog heel veel werk aan de winkel. Voor de Regionale Energie Strategie (RES) moeten concrete afspraken gemaakt worden om te komen tot 49% CO2 reductie in 2030. En de Transitievisie Warmte  moeten we in 2021 opstellen. Hierin komen voorstellen te staan voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken.

De Transitievisie Warmte (TVW) geeft stap voor stap aan hoe we in de gemeente Woudenberg duurzaam en aardgasvrij gaan verwarmen en koken. In de zogenaamde Transitievisie Warmte komt per wijk te staan welke warmteoptie het meest geschikt is. Niet alle wijken gaan tegelijkertijd van het aardgas af. Ook dat gaat stap voor stap.  

Eind 2020 is er een inwonersenquête gehouden en in februari van 2021 is er een online bewonersbijeenkomst georganiseerd. De vragen die gesteld zijn hebben we met bijbehorende antwoorden in een zogenaamd Q&A lijst (pdf, 82 KB) gezet.

Heeft u de online bewonersbijeenkomst van 9 februari 2021 gemist of wilt u die graag nog een keer terugzien? Ga dan hier naar de presentatie.

Het opwekken van duurzame energie door wind en zon is noodzakelijk. Het klimaatakkoord van Parijs en de Nederlandse versie van het klimaatakkoord geven aan dat we al in 2030 een CO2 reductie van 49% behaald moeten hebben. Verschillende regio’s in Nederland geven in een zogenaamde RES aan waar zij in 2030 grootschalig zon en -windenergie willen en kunnen opwekken. Gemeente Woudenberg is aangesloten bij RES regio Amersfoort. Op de website https://www.resregioamersfoort.nl leest u bijvoorbeeld met wie we samenwerken in de regio, het laatste nieuws en vragen en antwoorden.

Inmiddels is de Regionale Energie Strategie (RES) van de RES Regio Amersfoort gepubliceerd. Na de positieve besluitvorming van alle colleges, gaat de RES 1.0 (pdf, 4 MB) nu ter besluitvorming naar alle gemeenteraden van de Regio, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap. In de RES 1.0 beschrijft de regio hoe zij de ambitie van 0,5 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren en hoe de regio overstapt naar duurzame warmtebronnen. In Woudenberg wordt de RES 1.0 op 1 juni behandeld in de raadscommissie. Op 1 juli zal de gemeenteraad beslissen over de RES 1.0.    

Wilt u meer weten over de RES 1.0 in een paar minuten? Bekijk dan hier het filmpje.

Links naar andere relevante pagina’s

Samen maken we van Woudenberg een energiezuinige gemeente. Dat doen we met de gemeente, inwoners, ondernemers en nog heel veel meer andere partijen. Hieronder treft u verschillende links aan naar pagina’s die u wellicht inspireren of van de juiste informatie voorzien om duurzame stappen te zetten.

Energie in Woudenberg, Duurzaam Woudenberg, de gemeente Woudenberg en bedrijven uit Woudenberg werken samen om u te stimuleren en te helpen uw woning te verduurzamen. Met de campagne ‘Energie in Woudenberg’ willen we ervoor zorgen dat het voor u, inwoners van de gemeente Woudenberg, gemakkelijk wordt om mee te werken aan een energiezuinige gemeente. Meer informatie over de mogelijkheden voor uw huis vindt u op de website van Energie in Woudenberg.

Sinds 9 juli 2018 beschikt Woudenberg over zes gecertificeerde energiecoaches: Rob Kröber, Paul Reijenga, Rob van den Brink, Rien Zandee, Kees de Wit en Henk Wierda. Zij volgden de training van Milieu Centraal voor energiecoaches. Ze staan klaar om u te ondersteunen als u aan de slag wilt met het energiegebruik in uw woning. Bekijk voor meer informatie de website van Energie in Woudenberg.

Bent u benieuwd naar de landelijke subsidies- en financieringsmogelijkheden? Bekijk deze op de website van Duurzaam Bouwloket.

De gemeente Woudenberg en stichting Duurzaam Woudenberg willen woningeigenaren stimuleren om hun huis te verduurzamen. Daarom is ervoor gekozen om een betaalbare, professionele energiescan mogelijk te maken via de medewerking van een lokale adviseur en een gemeentelijke subsidie. Geef u hier op voor de Energiescan.

Heeft u vragen over duurzaam (ver)bouwen, energie besparen of energie opwekken? Het Duurzaam Bouwloket adviseert u graag over de mogelijkheden.

U kunt gratis en onafhankelijk informatie en/of advies inwinnen bij het Duurzaam Bouwloket. Ook staan de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. Stuur hiervoor een e-mail of  WhatsApp naar 06 48 48 11 88.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen de gemeente met betrekking subsidieregelingen, duurzaam (ver)bouwen en energie besparen? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief  en ontvang ieder kwartaal het laatste nieuws.

Het Duurzaam Bouwloket is ook actief op Facebook en Twitter. Hier kunt u regelmatig nieuwe tips lezen over duurzaamheid.