Groenbeleidsplan

Afgelopen tijd werkten wij aan een nieuw Groenbeleidsplan voor Woudenberg. In dit plan staat hoe de gemeente de komende jaren het openbaar groen in het dorp wil onderhouden en ontwikkelen. Het plan gaat over het bestaande groen, maar ook over groen dat wij nog willen ontwikkelen. Hierbij wordt waar mogelijk gekeken naar groen in relatie tot de bestaande waterstructuren. Groen en water dragen bij aan een aantrekkelijk, gezond, veilig en klimaatbestendig Woudenberg.

Het plan bekijken en erop reageren

Het kan zijn dat u het niet eens bent met bepaalde punten die in het plan staan. U kunt dan een reactie sturen naar info@woudenberg.nl. Dit kan tot 22 maart 2020. Wilt u liever met een medewerker van de gemeente in gesprek gaan over het plan? Dat kan op maandag 9 maart tussen 19.00 uur en 21.00 uur op de gemeentewerf.

Als dat kan verwerken wij uw reactie in de definitieve versie van het Groenbeleidsplan. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het plan. De raad kijkt bijvoorbeeld of het plan (financieel) haalbaar is. Als de gemeenteraad het plan goedkeurt kunnen we ermee aan de slag.

U kunt het document het beste opslaan op uw computer als pdf. Als u het plan online opent werkt de doorklikfunctie niet goed.