Hulp bij stemmen

Op 20 maart zijn er weer verkiezingen. Dan mag iedereen in Woudenberg stemmen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Maar niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om te gaan stemmen. Bijvoorbeeld als je een verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking hebt. Maar het is wel belangrijk om te gaan stemmen. Want ook uw/jouw stem telt.

Ook als u een licht verstandelijke beperking heeft, mag u stemmen. Ook uw stem telt. Vindt u het stemmen lastig? Voordat u gaat stemmen mag iemand u helpen. Dit kan iemand van het stembureau zijn of iemand die met u mee is. Zij kunnen bijvoorbeeld nog een keer uitleggen wat u moet doen of hoe de kieslijst in elkaar zit. Dit moet wel buiten het stemhokje. U mag volgens de Kieswet niemand meenemen in het stemhokje. De voorzitter van het stembureau kan in sommige gevallen wel een uitzondering maken.

Op www.hoewerktstemmen.nl is ook heel veel informatie te vinden over de verkiezingen. Deze website gaat dan wel over de gemeenteraadsverkiezingen, maar legt je wel goed uit hoe het stemmen werkt.

Lichamelijke beperking

Heeft u een lichamelijke beperking, waardoor het voor u lastig is om te gaan stemmen. Ook dan kunt hulp krijgen van een lid van het stembureau. U kunt ook zelf iemand meenemen in het stemhokje die u helpt bij het stemmen. Alle stembureaus in Woudenberg zijn toegankelijk als u een lichamelijke beperking hebt.

Visuele beperking

Heeft u een visuele beperking? U kunt dan het beste uw stem uitbrengen op het gemeentehuis. Hier is voor u een kandidatenlijst in braille beschikbaar. U kunt deze kandidatenlijst ook voorafgaand aan de verkiezingen raadplegen op het gemeentehuis.

Iemand voor u laten stemmen

U kunt ook iemand anders vragen om voor u te stemmen. U machtigt dan iemand anders. We noemen dit stemmen bij volmacht. Degene die u heeft gemachtigd om voor u te stemmen kan uw stem alleen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Op de achterkant van uw stempas kunt u de gegevens invullen van degene die voor u gaat stemmen. U en degene die voor u gaat stemmen moeten dit ondertekenen.  U kunt alleen iemand voor u laten stemmen die ook in de gemeente Woudenberg woont. Degene die voor u gaat stemmen moet  (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien bij het stembureau.

Toegankelijkheid stembureaus

De stembureaus in Woudenberg zijn allemaal toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.

Stemlocaties

Op woensdag 21 maart kunt u in Woudenberg tussen 7.30 uur en 21.00 uur stemmen op één van de volgende locaties:

  1. Gemeentehuis, Parklaan 1
  2. Cultureel Centrum de Camp, De Bosrand 15-17
  3. Zorgcentrum Groenewoude, Kersentuin 1 – 2
  4. Multifunctioneel Centrum De Schans, Schans 31  
  5. Partycentrum Schimmel, Stationsweg Oost 243