Lintjesregen

Kent u iemand die een lintje verdient en woonachtig is in de gemeente Woudenberg? Dan kunt u diegene voordragen bij onze gemeente.

Als u plannen in die richting hebt, is het verstandig eerst contact op te nemen met het bestuurssecretariaat van onze gemeente. De medewerkers kunnen u in grote lijnen aangeven of de verdiensten van dien aard zijn dat u een voorstel in kunt dienen. Ook leggen zij u dan precies uit hoe u te werk moet gaan.

Wie kan onderscheiden worden?

Mensen die minimaal 6 uur per week vrijwilligerswerk doen, en dat al 15 jaar of langer, komen in aanmerking voor een lintje. Diegene moet nog steeds actief zijn als vrijwilliger. Ook mensen die in hun werk uitzonderlijke prestaties leveren, kunnen worden onderscheiden. Die prestaties moeten dan veel verder gaan dan normaal van iemand in zijn of haar functie kan worden verwacht.

Indienen vóór 1 juni 2019

Voor uitreiking op vrijdag 24 april 2020 moet uw verzoek uiterlijk op vrijdag 31 mei 2019 bij de burgemeester worden ingediend.

De behandeling van een voorstel kost namelijk veel tijd. Daarom is het belangrijk dat u uw aanvraag op tijd indient. Als eerste moeten de verstrekte gegevens worden geverifieerd. De burgemeester brengt vervolgens een advies uit over uw voorstel aan de Commissaris van de Koning. Hij stuurt het voorstel door naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend. De burgemeester informeert de aanvrager over de uitkomst van het voorstel.

Uitreiking op een ander moment

Betreft het een afscheid, een viering van een jubileum of een andere bijzondere gelegenheid die samenhangt met de hoofdactiviteit? Hiervoor kan de voordracht het gehele jaar worden ingestuurd. Houdt u hierbij rekening met een indieningstermijn van zes maanden voor de gewenste uitreikdatum.

Contact

Voor het indienen van uw voorstel of vragen daarover kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat. Dit kan telefonisch via 14033 (Liesbeth Davelaar of Siân Howells). U kunt ook een e-mail sturen naar secretariaat@woudenberg.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.lintjes.nl