Aantal misdrijven in Woudenberg gedaald

Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Woudenberg is in de eerste zes maanden van het jaar gedaald met -4% ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit het 'Veiligheidsbeeld Midden Nederland' van bureau Regionale Veiligheidsstrategie. De afname is vooral terug te zien in het aantal woninginbraken dat met -32% daalde en het aantal brom-, snor- en fietsdiefstallen dat daalde met -67%. Helaas laat het veiligheidsbeeld soms ook stijgingen zien, zoals  Fraude totaal (van 19 naar 22) en het bedrijfsinbraken (van 3 naar 4). Het aantal geregistreerde incidenten van overlast door personen met verward gedrag is begin 2019 met +12% gestegen ten opzichte van 2018. 

Hiermee scoort de gemeente Woudenberg iets gunstiger dan de gemiddelde regionale ontwikkeling (+1%). Voor Woudenberg geldt echter dat het totaal aantal geregistreerde misdrijven vrij laag ligt waardoor procentuele stijgingen en dalingen snel groot kunnen zijn.

Naar overzicht