Bedrijveninvesteringszone voor ondernemers in Woudenberg

De ontwikkelingen rond virtueel winkelen en grote winkelcentra in de omgeving van Woudenberg een grote impact op de dorpswinkels. De dorpswinkelcentra ervaart een dalend aantal klanten die minder besteden. Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) zorgt voor draagvlak en steun aan Woudenbergse ondernemers.

De Woudenbergse ondernemers moeten investeren in de aantrekkingskracht op consumenten. Kernbegrippen zijn hierbij aantrekkelijke sfeer, klantvriendelijkheid, service en klantbeleving. Een BIZ maakt het mogelijk om de kosten van de investeringen te laten dragen door alle gevestigde (bijdrageplichtige) ondernemers in het gebied.

Voor het instellen van een BIZ is voldoende draagvlak nodig van alle bijdrageplichtige ondernemers. Deze ondernemers hebben van de gemeente een brief ontvangen. Met een bijgevoegd stembiljet kunnen de ondernemers, tot 17 september 09.00 uur, stemmen of zij voor of tegen het instellen van een BIZ zijn. Bij voldoende draagvlak zal de BIZ worden verlengt en wordt de nieuwe bijdrage per 1 januari 2020 van kracht. De uitslag van deze stemming zal 17 september bekend worden gemaakt via de website van de gemeente.

Naar overzicht