Meedenken over zorg en ondersteuning

Langer thuis blijven wonen, zorg meer lokaal organiseren, accepteren dat tegenslag bij het leven hoort en niemand laten vallen die zorg of ondersteuning nodig heeft. Inwoners, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties zijn tijdens een zomersessie van harte uitgenodigd om mee te praten over deze onderwerpen en samen met hen concrete plannen maken voor het Sociaal Domein in Woudenberg. U bent op maandag 8 juli 2019 om 15.00 uur van harte welkom in Het Cultuurhuis.

Begin 2019 stelde de gemeenteraad van Woudenberg het beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 vast. In dit beleidskader staan de ambities van de gemeente Woudenberg voor het Sociaal Domein beschreven. De gemeente Woudenberg wil een gemeente zijn waarin alle inwoners zich thuis voelen, zelfredzaam zijn en naar vermogen kunnen meedoen en waarin jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien. Waar de meeste mensen de uitdagingen in het leven zelf aan kunnen, maar als dat niet lukt samen met inwoners wordt gezocht naar passende en betaalbare zorg en ondersteuning. Deze passende zorg en ondersteuning is niet alleen het domein van zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Dit sluit goed aan bij het concept positieve  gezondheid van Machteld Huber, wat als leidraad in het beleidskader is gebruikt.

Wethouder Marleen Treep: “Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning op het gebied van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet.  We kijken nu op een andere manier naar zorgverlening, waarbij het concept positieve gezondheid leidend is. Dit gaat verder dan wel of niet ziek zijn. Het gaat erom dat mensen kunnen omgaan met de uitdagingen in hun leven en hierbij zelf aan het stuur zitten. Maar als inwoners het zelf niet redden, kijken we met elkaar naar passende en betaalbare zorg en ondersteuning, want niemand mag buiten de boot vallen.”

Tijdens de zomersessie  vertelt Egbert Oppenhuizen,  innovator in het Sociaal Domein, over hoe de ambities en het concept positieve gezondheid Woudenberg verder kunnen helpen. Daarna worden er met elkaar concrete plannen gemaakt om de verandering binnen het Sociaal Domein een impuls te geven. De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje. 

Aanmelden 
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juli door een e-mail te sturen naar Merel Huisman via m.huisman@woudenberg.nl. Het programma wordt na aanmelding toegestuurd.

Naar overzicht