Voldoende draagvlak voor Bedrijveninvesteringszone in het centrum

Onder Woudenbergse ondernemers is voldoende draagvlak voor een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het centrum van Woudenberg. In totaal werden 74 ondernemers om hun mening gevraagd. 46 van hen brachten hun stem uit. Tegen de BIZ zijn 6 tegenstemmen uitgebracht. 40 stemmers (87%)  zijn voor een BIZ. Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers/eigenaren in de BIZ betalen daaraan mee. De Woudenbergse ondernemers moeten investeren in de aantrekkingskracht op consumenten. Kernbegrippen zijn hierbij aantrekkelijke sfeer, klantvriendelijkheid, service en klantbeleving. Een BIZ maakt het mogelijk om de kosten van de investeringen te laten dragen door alle gevestigde (bijdrageplichtige) ondernemers in het gebied.

Naar overzicht