27 kandidaten voor vacature burgemeester Woudenberg

Op de burgemeestersvacature in de gemeente Woudenberg hebben 27 kandidaten gereageerd. Onder de sollicitanten bevinden zich 9 vrouwen en 18 mannen. Onder hen bevinden zich 16 kandidaten met dagelijks bestuurservaring in het openbaar bestuur.

Het aantal reflectanten naar politieke kleur: VVD (10), ChristenUnie (4), CDA (4), GroenLinks (2), SGP (2), D66 (1), PvdA (1). Daarnaast zijn 3 kandidaten geen lid van een politieke partij.

Selectie
De commissaris van de Koning spreekt met een aantal kandidaten en maakt een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Woudenberg. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met kandidaten.

Aanbeveling
Vervolgens stelt de gemeenteraad een aanbeveling vast met daarop twee namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De naam van de hoogstgeplaatste kandidaat is openbaar. Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure en over de kwaliteit van de kandidaten.

De benoeming van de nieuwe burgemeester kan naar verwachting uiterlijk in januari 2022 plaatsvinden.

(Bron: Provincie Utrecht)

Naar overzicht