Deel van Laan 1940 – 1945 binnenkort tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Een deel van de Laan 1940 – 1945 wordt van eind juni tot eind oktober tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Hierdoor kan het effect van deze maatregel op de verkeersveiligheid gemeten worden. Deze proef volgt op een evaluatie van de in mei 2022 aangepaste kruising Europaweg/Stationsweg-West. Hieruit bleek dat er een reële kans is op verkeersconflicten, onder andere bij de aansluiting van de Laan 1940 – 1945 op de Stationsweg-West.

Om de verkeersveiligheid op en rondom de rotonde te verbeteren, heeft de gemeente verschillende mogelijke ontwerpen voor de rotonde opgesteld. Eén van de opties is om de aansluiting van de Laan 1940 – 1945 op de rotonde voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten. Dit betekent dat gemotoriseerd verkeer vanaf de rotonde niet meer de Laan 1940 – 1945 op kan rijden. De rest van de Laan 1940 – 1945 blijft open voor gemotoriseerd verkeer.

Informatie verzamelen
Het effect van de tijdelijke afsluiting zal worden gemeten door middel van tellussen en vragenlijsten onder omwonenden. Wanneer alle informatie verzameld is, wordt er een advies opgesteld om de afsluiting wel of niet permanent te maken. Dit advies zal gepaard gaan met een voorstel voor een eventuele herinrichting van de gehele verkeerssituatie op en rondom de rotonde. Naar verwachting zullen het college en de gemeenteraad zich in de herfst buigen over deze beslissing. Rond die periode organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst waarbij geïnteresseerden ingelicht worden over het definitieve ontwerp.