FAQ: Verhoogde WOZ-waarde en OZB

Wat is er precies gebeurd?

Ieder jaar geeft een extern taxatiebureau een indicatie van de gemiddelde waardestijging van woningen in Woudenberg. De gemeente gebruikt deze informatie om het tarief voor de onroerendezaakbelasting te bepalen. In november vorig jaar bedroeg de verwachte gemiddelde waardestijging van woningen in Woudenberg 3,84%. De herwaardering was toen nog niet afgerond. Begin februari 2019 is het percentage door het taxatiebureau bijgesteld naar 9,3 %. Toen waren de OZB tarieven echter al vastgesteld. De verhoging van dit percentage heeft invloed op de te betalen onroerendezaakbelasting. Het verschil tussen 9,3 % en 3,84 % waardestijging zorgt ervoor dat de OZB die woningeigenaren gaan betalen stijgt van 1,5 % naar 6,7 %. Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. Daarom leggen wij u op deze pagina een en ander uit.

Hoe is de gemeente uiteindelijk achter de stijging gekomen?

Ieder jaar geeft de gemeente het percentage waarmee het OZB-tarief voor woningen stijgt door aan de Vereniging Eigen Huis. Wij hebben de afgesproken 1,5% doorgegeven. In eerste instantie gingen wij er dan ook vanuit dat het percentage van 6,7% OZB-stijging zoals de Vereniging Eigen Huis benoemde niet juist was, omdat dit niet het percentage was dat wij aan hen hadden doorgegeven. Wij hebben hierover contact opgenomen met de Vereniging Eigen Huis. Zij hebben ons laten weten dat zij voor de stijging van de WOZ-waarden van woningen niet de gegevens van de gemeente hebben meegenomen, maar de gegevens van de Waarderingskamer. Doordat Vereniging Eigen Huis de gegevens van de Waarderingskamer (half februari waren deze bekend) heeft meegenomen komt volgens hun berekening de OZB-stijging voor Woudenberg uit op 6,7 %. De gemeente heeft hier intern onderzoek naar gedaan. Achteraf bleek dit percentage van 6,7% juist te zijn.

Hoe gaat de gemeente dit herstellen?

Doordat de WOZ-waarden voor woningen hoger zijn uitgevallen gaan inwoners voor 2019 meer OZB betalen dan van te voren is afgesproken. Wij betreuren het dat de stijging van de OZB voor inwoners onverwacht hoger uitvalt als gevolg de hogere stijging van de WOZ-waarde van woningen in Woudenberg. Het is helaas niet mogelijk om de tarieven in dit lopende jaar nog bij te stellen. Pas bij de vaststelling van de tarieven voor 2020 kan de gemeente komen tot een aanpassing van het OZB-tarief voor woningen.

Wat is de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde in Woudenberg en wat kunt u doen als uw WOZ-waarde erg hoog uitvalt?

De gemiddelde stijging van de WOZ waarde in Woudenberg ligt op 9,3%. Als uw WOZ-waarde veel hoger uitvalt, en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat kan via het digitale belastingenloket. Ook voor overige vragen rondom de WOZ en de OZB kunt u contact met hen opnemen via het telefoonnummer 14033. 

Hoe kan ik zien of de WOZ-waarde van mijn woning klopt?

U kunt via het digitale belastingenloket het taxatieverslag van uw woning inzien. Hierin worden de referentiepanden genoemd op basis waarvan de gemeente de WOZ-waarde heeft bepaald.

Naar overzicht