Ontheffingen stookverbod weer mogelijk

Omdat het natuurbrandgevaar is afgenomen naar normaal adviseert de Veiligheidsregio Utrecht dat de schorsing van ontheffing op stookverboden opgeheven kunnen worden. Zowel de tijdelijke als permanente ontheffingen voor het stookverbod kunnen weer worden verleend.

Geen verkenningsvluchten meer
De weersverwachtingen en de droogte-index geven aan dat de kans op natuurbrand momenteel normaal is. Daardoor  wordt het verkenningsvliegtuig van de brandweer, Charly, niet langer ingezet voor het opsporen van natuurbranden. Natuurlijk blijft de brandweer altijd alert.

Droogte-index
Het advies is gebaseerd op de weersverwachtingen en de droogte-index. Deze index geeft de droogtegraad van natuurgebieden aan. Meer informatie hierover vindt u hier.

Meer informatie
Als u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Veiligheidsinformatiecentrum van de Veiligheidsregio Utrecht via nummer 088 – 878 19 75.

 

Naar overzicht