ROVA voert controles uit tegen overvolle containers

In de gemeente Woudenberg wordt al veel afval gescheiden ingezameld. Dat is goed nieuws. Maar het kan nog beter. In Woudenberg zitten de containers met restafval nog vaak te vol, of worden zakken met afval naast de containers geplaatst. De extra hoeveelheid afval tijdens de inzameling zorgt voor overlast in de wijk en zorgt voor toename van zwerfafval. Dat is niet goed voor het milieu en ziet er bovendien ook niet netjes uit. Daarom voeren wij in samenwerking met ROVA tijdens de komende inzameling van restafval steekproefsgewijs controles uit.

In de gemeente Woudenberg wordt al veel afval gescheiden ingezameld. Dat is goed nieuws. Maar het kan nog beter. In Woudenberg zitten de containers met restafval nog vaak te vol, of worden zakken met afval naast de containers geplaatst. De extra hoeveelheid afval tijdens de inzameling zorgt voor overlast in de wijk en zorgt voor toename van zwerfafval. Dat is niet goed voor het milieu en ziet er bovendien ook niet netjes uit. Daarom voeren wij in samenwerking met ROVA tijdens de komende inzameling van restafval steekproefsgewijs controles uit. 

Wat houden de controles in?

Mocht tijdens de komende ophaalronde van restafval (van 27 t/m 31 januari) de klep van een container niet volledig sluiten, dan zit deze container te vol. Een medewerker van ROVA hangt dan een kaart aan de container waarop staat waarom de container niet goed is aangeboden. De container wordt dan nog wel geleegd. 

Als een container tijdens de volgende ophaalronde van restafval (van 24 t/m 28 februari) te vol aan de straat wordt gezet, wordt de container niet meer geleegd. U kunt uw container dan op een goede manier opnieuw aanbieden tijdens een inhaalronde. De container wordt dan door een medewerker van ROVA voorzien van een hangkaart met informatie over deze inhaalronde. Bij de ophaalronde van het restafval in maart worden te volle containers niet geleegd en moet u wachten tot de volgende ophaalronde.

Container aan de weg zetten

Let erop dat u uw container op tijd aan de weg zet en ook weer op tijd weghaalt als deze is geleegd. U mag uw container vanaf 19.00 uur de dag voor de inzameling aan de straat zetten. U moet uw container op de ophaaldag weer voor 20.00 uur weghalen.

Hoe voorkomt u een overvolle container?

Als u meer afval heeft dan in de container past, kunt u dat extra afval bewaren tot de volgende keer dat ROVA langskomt. Ook kunt u het afval bij de Milieustraat brengen. Maar veel afval is eigenlijk een grondstof die makkelijk gerecycled kan worden. Vaak zit er nog veel afval in de restafvalcontainer dat daar niet in hoeft. Bijvoorbeeld pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons, gft (groente-, fruit- en tuinafval) en papier en karton. Dat zorgt onnodig voor een volle restafvalcontainer en is daarnaast ook slecht voor het milieu. Grondstoffen die bij het restafval belanden, worden verbrand terwijl de grondstoffen heel goed gebruikt kunnen worden voor het maken van nieuwe producten. Het doel is om uiteindelijk alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn apart in te zamelen, om ze weer opnieuw te kunnen gebruiken. Wanneer u uw afval op een goede manier scheidt, blijft er maar weinig restafval over en kan de container met een gesloten deksel aan de weg gezet worden.

Container omwisselen voor een grotere

Als u een kleine container heeft voor het restafval kunt u deze door ROVA aan huis tegen betaling van €45,- laten omruilen voor een grotere container van 240 liter. Hiervoor kunt u contact opnemen met ROVA via het telefoonnummer  038-4273777 of via www.rova.nl/contact.

Meer informatie

Voor vragen over de inzameling van afval en grondstoffen kunt u contact opnemen met het ROVA-Klantcontactcentrum, (038) 427 37 77 of via www.rova.nl/contact. Het ROVA-Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 en 15.00 uur.

Naar overzicht