Samenwerken aan prettig wonen in Woudenberg

Op 10 december jl. hebben Omnia Wonen, de Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen (SHOW) en de gemeente Woudenberg samen de prestatieafspraken 2021 ondertekend. In deze overeenkomst staat wat de doelen en prioriteiten op het gebied van sociale huur in Woudenberg zijn voor de komende jaren. Zo zijn bijvoorbeeld de afspraken beschreven over het realiseren van doorstroming binnen de sociale huurwoningvoorraad. Om dat te bereiken is er overeenstemming bereikt t.a.v. de (sociale huur) nieuwbouwwoningen in de projecten De Nijverheyd en Hoevelaar. Daarnaast komen ook de doelen op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid, duurzaamheid en huisvesting van bepaalde doelgroepen aan bod. Door samen te werken en gebruik te maken van elkaars expertise willen de drie partijen Woudenbergse huurders een goed en prettig thuis bieden. De SHOW vertegenwoordigt daarbij de belangen van de Woudenbergse huurders.

Naar overzicht