Twee vacatures leden Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand werkt voor de gemeenteraden van Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. De rekenkamercommissie bestaat uit een externe voorzitter en vier externe leden. Ieder van hen beschikt over expertise op verschillende beleidsterreinen. Twee parttime ambtelijk secretaris/onderzoekers ondersteunen de rekenkamercommissie.

De functies

De rekenkamercommissie ontwikkelt jaarlijks een onderzoeksprogramma, waarin onderzoeken voor de deelnemende gemeenten zijn opgenomen. Per onderzoek wordt een lid aangewezen als onderzoekscoördinator. Die is samen met een van de secretaris/onderzoekers als eerste verantwoordelijk voor een onderzoeksopzet. De onderzoekscoördinator is tevens betrokken bij de uitvoering van het onderzoek, het schrijven van het onderzoeksrapport en de toelichting van bevindingen, conclusies en aanbevelingen aan de betreffende gemeenteraad. Concepten van onderzoeksrapporten worden door de overige leden van de rekenkamercommissie meegelezen en becommentarieerd. Het overleg met de raden wordt gevoerd samen met de voorzitter van de rekenkamercommissie. 

De rekenkamercommissie volgt de ontwikkelingen in de deelnemende gemeenten en is regelmatig als gesprekspartner aanwezig bij vergaderingen van raadscommissies, zoals de auditcommissie of begeleidingscommissie. Ook voert de rekenkamercommissie zo nodig overleg met een afvaardiging van de raad over de voortgang van een onderzoek.

Tijdsbesteding en vergoeding

De tijdsbesteding bedraagt ongeveer 100 uur per jaar (gemiddeld 8 uur per maand met piekbelasting). De vergoeding bedraagt € 54,18 bruto per daadwerkelijk ingezet uur. 
Reiskosten worden vergoed op basis van € 0,19 per km, reistijd wordt niet vergoed. 
Het gaat om een benoeming van zes jaar (eenmalige herbenoeming is mogelijk).

Gewenste achtergrond en ervaring

 • een HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • ervaring en affiniteit met het doen van (onafhankelijk) onderzoek;
 • actuele kennis van/ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen, ontwikkelingen in het lokale domein en ambtelijke processen;
 • aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid;
 • oog voor de relatie tussen inwoner en overheid;
 • uitstekende representatieve en communicatieve vaardigheden;
 • breed inzetbaar; maar gezien de huidige samenstelling van de commissie is expertise op het gebied van financiën of ruimtelijke ontwikkeling of ict een pré; 
 • gericht op het bewerkstelligen van leereffecten bij de gemeenten en niet op afrekenen; 
 • analytisch vermogen voor objectieve en onafhankelijke oordeelsvorming;
 • inventief en creatief bij het uitvoeren van onderzoeken en het aandragen van onderzoeksonderwerpen;
 • in een team kunnen samenwerken;
 • integer en onafhankelijk.

Overige vereisten

 • U bent flexibel beschikbaar: vergaderingen van de rekenkamercommissie (gemiddeld vijf keer per jaar), raadscommissies en gemeenteraden vinden meestal in de avond plaats. Onderzoekswerkzaamheden, zoals interviews, zijn meestal overdag. 
 • U bent onafhankelijk ten opzichte van de organen en organisaties van de deelnemende gemeenten. Naar taak of functie bent u niet verbonden aan instellingen die diensten verlenen aan de gemeenten.

Interesse?

Kijk voor meer informatie op de website www.rkvalleienveluwerand.nl. U kunt ook bellen met Jan van Zomeren (voorzitter van de rekenkamercommissie) op 06 – 20 00 67 78  of met Ingrid Spoor of Marjolein Barel (secretaris/onderzoekers van de rekenkamercommissie) op 06 – 20 47 57 14 of 06 – 25 39 38 64. 

Graag ontvangen wij uiterlijk 10 januari 2021 uw motivatiebrief en CV via werkenbij.barneveld. De eerste ronde selectiegesprekken zijn gepland op 19 en 20 januari 2021 (ochtend). Eventuele tweede gesprekken vinden plaats op 26 en 27 januari 2021 (ochtend). De selectiegesprekken worden gevoerd door een delegatie van griffiers van de deelnemende gemeenten en een delegatie vanuit de rekenkamercommissie. 

De gesprekken vinden vooralsnog plaats in de vorm van video-sollicitaties. Wij volgen de actuele richtlijnen en maatregelen van het RIVM.

Naar overzicht