Verslag veiligheidsavonden uitgesteld

De uitwerking van de terugkoppeling van de veiligheidsavonden duurt langer dan verwacht. De avonden die eind vorig jaar werden georganiseerd, zijn erg goed bezocht. Wij hebben in alle gesprekken, zowel op locatie als in de bijeenkomsten aandachtspunten en oplossingsrichtingen opgehaald. De uitwerking van de verslagen van de zeven veiligheidsavonden is inmiddels gereed en daaraan koppelen wij nu een top 3 per wijk. De uitwerking van de verslagen heeft helaas vertraging opgelopen door de huidige Corvid-19 pandemie. Wij hopen u uiterlijk medio juni de verslagen en de top 3 toe te kunnen sturen.

Naar overzicht