Wat moeten we wél, niet of anders doen?

Vanaf 2026 ontvangen alle gemeenten minder geld van het Rijk. Als we in Woudenberg blijven doen wat we nu doen, komen we straks ieder jaar mogelijk wel ruim 2 miljoen euro tekort. Dat dwingt tot keuzes maken. Het college roept inwoners op om daarin mee te denken. Hiervoor organiseert de gemeente drie avonden met een nog te vormen inwonerswerkgroep. Denkt u met ons mee?

Toekomstig tekort in begroting
De rol van gemeenten groeit op tal van maatschappelijke aandachtsgebieden. Denk aan taken als Duurzaamheid, Jeugdwet of Omgevingswet. Het beschikbare budget daarbij vanuit het Rijk is vaak niet toereikend. De komende jaren wordt bovendien de bijdrage uit het gemeentefonds fors lager. Veel gemeenten, en Woudenberg hoort daar helaas ook bij, komen daardoor in financieel woelig vaarwater. Dat dwingt tot keuzes in de begroting voor de komende jaren. Er is simpelweg te weinig geld om alles wat we nu nog wel doen, in de toekomst te kunnen blijven doen.

Keuzes maken
Wethouder financiën Henk-Jan Molenaar licht toe: “Een groot deel van het gemeentelijk budget heeft een vaste bestemming. Dat betekent dat we dat geld niet aan andere zaken mogen uitgeven. Denk aan geld voor het bijhouden van de Basisregistratie Personen of werkzaamheden op het gebied van openbare orde. Er is ook een deel van ons budget waar we wél zelf over kunnen beslissen. Waar we dat budget aan uit willen geven is de vraag. Hierover voeren we momenteel een zogenoemde kerntakendiscussie. Uw hulp – als inwoner – is daarbij zeer welkom.”

Inwonerswerkgroep kerntakendiscussie
Het meedenken over de te maken keuzes gebeurt in een inwonerswerkgroep van maximaal 25 personen. Wethouder Molenaar ziet dat als volgt voor zich: “Graag zie ik in deze werkgroep een afspiegeling van Woudenbergse samenleving. Zodat de geluiden en wensen uit alle levensfasen gehoord kunnen worden. Dus ik nodig nadrukkelijk ook jonge (17 tot 29 jarigen) èn oudere (boven de 75 jaar) Woudenbergers uit om mee te denken.

De inwonerswerkgroep komt drie avonden van 2 uur bij elkaar in de periode september 2024 tot en met maart 2025. De volgende data zijn hiervoor al ingepland, dinsdag 17 september a.s., dinsdag 10 december a.s. en dinsdag 11 maart 2025 van 19:30 tot 21:30 u. De avonden worden voorbereid samen met Bureau Berenschot, die de gemeente begeleid bij dit proces. Deelnemers krijgen voor elke bijeenkomst een informatiepakketje toegestuurd om zich voor te bereiden. Kennis van deze ingewikkelde materie is geen vereiste, goed kunnen luisteren naar wat andere deelnemers te vertellen hebben wel. Want dat bevordert een goede discussie.

Wilt u meedoen aan de inwonerswerkgroep? Meldt u zich dan vóór 15 augustus a.s. aan via communicatie@woudenberg.nl