Woudenbergers voelen zich veilig in hun buurt

Inwoners van Woudenberg voelen zich veilig in hun buurt. Zij geven hun gevoel van veiligheid gemiddeld een 7,7. Dit blijkt uit een onderzoek dat iedere twee jaar wordt gehouden in Woudenberg. De jaarlijkse veiligheidscijfers sluiten hier op aan. Het aantal misdrijven is in 2019 namelijk gedaald met 2%.

Inwoners van Woudenberg voelen zich veilig in hun buurt. Zij geven hun gevoel van veiligheid gemiddeld een 7,7. Dit blijkt uit een onderzoek dat iedere twee jaar wordt gehouden in Woudenberg. De jaarlijkse veiligheidscijfers sluiten hier op aan. Het aantal misdrijven is in 2019 namelijk gedaald met 2%.

Burgemeester Cnossen: “Het is fijn dat de cijfers een positief beeld geven van de veiligheid in Woudenberg. Maar ik weet ook dat dit gevoel niet voor iedereen geldt. Wanneer er bijvoorbeeld bij u is ingebroken doet dat iets met uw gevoel van veiligheid. Ook andere dingen kunnen hiervoor zorgen. Maar samen doen we er alles aan om Woudenberg zo veilig mogelijk te houden. Ziet u iets verdachts in uw straat, bel dan direct 112.”

Woonplezier scoort hoog, maar er zijn ook verbeterpunten
In hetzelfde onderzoek beoordelen zij hun woonomgeving en woonplezier met een 8. Maar er zijn ook verbeterpunten volgens de inwoners. Die hebben vooral te maken met verkeersveiligheid en parkeren. Dingen die ook tijdens de bijeenkomsten ‘Veilig in uw buurt’ veel genoemd werden en waar de gemeente samen met inwoners mee aan de slag wil gaan.

De bijeenkomsten ‘Veilig in uw buurt’ werden druk bezocht
Eind 2019 organiseerde de gemeente Woudenberg in iedere buurt een veiligheidsavond. De avonden werden druk bezocht: “ Fijn dat inwoners zo betrokken zijn bij hun buurt en met ons willen delen wat er goed gaat, maar ook wat er nog beter kan. Wij zijn druk bezig met het uitwerken van de opgehaalde informatie. Per buurt stellen wij dan een top 3 vast waar we mee aan de slag gaan. Uiteraard informeren wij inwoners hierover”, aldus burgemeester Cnossen.

Digitale veiligheid is een belangrijk onderwerp
Via internet proberen criminelen op allerlei manieren persoonlijke gegevens in handen te krijgen. Ook laten de veiligheidscijfers een stijging zien in het aantal gevallen van digitale fraude. Het gaat dan bijvoorbeeld over oplichting bij online aankopen. Digitale veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen om te zorgen voor een veilig digitaal Woudenberg. Maar het is een breed begrip. Het gaat bijvoorbeeld over het gebruik van veilige wachtwoorden, het installeren van updates en het delen van informatie op internet. Op www.alertonline.nl is hierover allerlei informatie te vinden. Ook kunnen inwoners hier hun ‘cyberskills’ testen.

Er zijn meer meldingen van personen met verward gedrag
Coöperatie De Kleine Schans speelt een belangrijke rol bij de aanpak hiervan. Inwoners kunnen ook helpen door om te zien naar de mensen in hun omgeving en verward gedrag te signaleren. Denk aan bijvoorbeeld het wisselen van dag/nachtritme. Het is belangrijk dat inwoners dan contact zoeken met iemand uit het netwerk van deze persoon. Als er snel hulp nodig is, bijvoorbeeld als een persoon een gevaar is voor zichzelf of zijn of haar omgeving, kunnen inwoners bellen met 112. Daarnaast kunnen inwoners voor informatie en advies contact opnemen met Coöperatie De Kleine Schans. Dit kan via het telefoonnummer 085 0669700 of door een e-mail te sturen naar info@dekleineschans.nl.

Naar overzicht