Als een paal boven water

Wie regelmatig over de Europaweg rijdt, heeft het vast al gezien: bergen zand, bouwmaterialen, machines. Het staat er aardig vol. Wat gaat daar allemaal gebeuren?

Na zo’n 60 jaar is het riool aan de oostkant van de wijk Laanzicht nodig aan vervanging toe. En omdat de straten toch open liggen, hebben we gekeken wat de mogelijkheden zijn om het regenwater op zo’n manier op te vangen dat het riool ‘toekomstproof’ is. Het ligt namelijk in de lijn der verwachting dat het  de komende tientallen jaren steeds vaker en harder gaat regenen. En aangezien een rioolstelstel vaak maar een keer in de zestig tot tachtig jaar wordt vervangen, moeten we daar nu vast rekening mee houden. Zo voorkomen we dat bij hevige buien regenwater schade in de woningen wordt veroorzaakt.

In deze wijk worden nu gescheiden riolen aangelegd. Dat betekent dat  er twee buizenstelsels in de grond worden aangelegd: één voor huishoudelijk afvalwater en één voor regenwater. Het huishoudelijk afvalwater loopt naar een rioolgemaal dat het water naar de afvalwaterzuivering pompt. Het regenwater wordt opgevangen in een grote vijver. Deze vijver worden binnenkort gegraven aan de Europaweg. Zo zorgen we ervoor dat iedereen er droog bij zit, ook bij hevige regenval.

De komende jaren worden er steeds meer maatregelen genomen om in de toekomst voorbereid te zijn op extra regenval. Momenteel doen we hier onderzoek naar. Maar ondanks alle maatregelen kan het rioolsysteem maar een bepaalde hoeveelheid water tegelijkertijd verwerken. Daarom is er altijd kans op wateroverlast  op straat bij hevige regenval. Hoe kunnen we hier in Woudenberg toch op voorbereid zijn? Door slimmer om te gaan met water.

Meer informatie over slimmer omgaan met water vindt u op www.huisjeboompjebeter.nl

 

Wethouder G.A. (Gijs) de Kruif