Nieuw afvalwaterplan voor Woudenberg en Scherpenzeel!

Binnen onze gemeenten ziet u dagelijks de plekken waar water langskomt. Denk aan de rioolputten, de sloten en vijvers. vuilwater, hemelwater en grondwater wordt hiermee zo goed mogelijk opgevangen en afgevoerd.

De gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel werken samen aan dit watersysteem. De manier waarop dat gebeurt leggen we vast in een nieuw afvalwaterplan. Hierin beschrijven we hoe we omgaan met vuilwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater in onze gemeenten. We bepalen voor de korte en de lange termijn hoe we alles onderhouden en of er aanpassingen nodig zijn. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de gevolgen van klimaatverandering.

We horen graag welke wensen u voor het watersysteem heeft. Ook horen we graag uw mening over sommige idee├źn die wij hierover hebben. We hebben daarom een korte vragenlijst opgesteld en we vragen u deze in te vullen. Via onderstaande link komt u bij de vragenlijst.

https://app.maptionnaire.com/nl/5509/ 

De gemeente hoort graag wat u wilt met vuilwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater!