Oplegger structuurvisie Woudenberg 2030

De Structuurvisie Woudenberg 2030 is in 2013 vastgesteld, veel projecten zijn voortvarend opgestart en zijn deels al afgerond. In 2017 is de Regionale ruimtelijke visie van de regio Amersfoort door de gemeente Woudenberg vastgesteld. Daarnaast zijn er economische ontwikkelingen, veranderingen in de woningmarkt en algehele maatschappelijke ontwikkelingen die aanleiding hebben gegeven om te bezien of de vastgestelde structuurvisie nog actueel is.

Op basis van een evaluatie is geconcludeerd dat de Structuurvisie in hoofdlijnen nog steeds actueel is. Met een beperkte actualisatie, in de vorm van deze oplegger, is de Structuurvisie de basis om de komende jaren sturing te geven aan ontwikkelingen. Met de actualisatie van de Structuurvisie kan deze bovendien worden gezien als voorloper van een Omgevingsvisie. Om inwoners en bedrijven duidelijkheid en zekerheid te geven is het bovendien wenselijk de huidige Structuurvisie te volgen en pas na inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 een Omgevingsvisie op te stellen. De Omgevingsvisie kan dan ook voldoen aan alle wettelijke kaders en regels die hiervoor gelden (en die nu nog niet geheel bekend zijn). Er zijn, gelet op de projecten die inmiddels zijn afgerond dan wel in uitvoering zijn, enkele aanpassingen op de Structuurvisie wenselijk. Tevens is het wenselijk om een aantal “nieuwe” thema’s duidelijker te benoemen.Tot het moment dat een Omgevingsvisie wordt vastgesteld, maakt deze oplegger duidelijk welke aanpassingen anno 2019 door de raad van de gemeente Woudenberg op de Structuurvisie zijn vastgelegd.

Download Update structuurvisie Woudenberg 2030