Afspraak maken

Loket Burgerzaken

U kunt bij Loket Burgerzaken terecht voor:

 • Aanvragen identiteitskaart, paspoort en rijbewijs
 • Aangifte verhuizing
 • Aangifte van geboorte en overlijden
 • Inschrijving komende vanuit buitenland
 • Afschriften uit de Basisregistratie Personen (BRP was GBA)
 • Verklaring omtrent gedrag
 • Informatie/ reserveren datum huwelijk/geregistreerd partnerschap
 • Burgerlijke stand aangelegenheden.
 • Aanvraag Nederlanderschap (naturalisatieverzoek)

klik hier om een afspraak te maken bij Loket Burgerzaken.

Loket Leefomgeving

Heeft u vragen over:

 • Omgevingsvergunningen, (ver)bouw, bomenkap, het aanleggen van een uitrit;
 • Opvragen vergunningen / tekeningen;
 • Bestemmingsplannen;
 • Het vestigen van een bedrijf;
 • Het anders gebruiken van het perceel/pand dan het bestemmingsplan toestaat,

dan kunt u terecht bij Loket Leefomgeving van de gemeente Woudenberg.

Opvragen van informatie, documenten

Wilt u documenten opvragen of heeft u informatie nodig van een perceel, dan kunt u dit aangeven in de afspraken module. Wij nemen uw verzoek in behandeling en verzamelen dan de benodigde informatie.

Let op! Voor het opvragen van kopie stukken (papier of digitaal), worden leges berekend.  Klik hier en zoek vervolgens op legesverordening gemeente Woudenberg.

Wel of geen vergunning?

Wilt u weten of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft? Doe dan eerst de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl
Wij adviseren om de conclusie van de vergunningcheck te laten contorleren bij de gemeente.

Afspraak

Heeft u een specifieke vraag over een bepaald onderwerp dan kunt u een afspraak maken. Om u van de juiste informatie te kunnen voorzien, verzoeken wij u zo duidelijk mogelijk aan te geven wat uw vraag betreft.

Klik hier om een afspraak te maken bij Loket Leefomgeving of via telefoonnummer 14033. U kunt ons ook per e-mail bereiken op loketleefomgeving@woudenberg.nl

Moment van afspraak

U kunt een afspraak maken op de vaste momenten van maandag- en woensdagochtend tussen 08:30 en 12.00 uur. Een afspraak wordt ingepland voor maximaal 30 minuten. Als een ander moment u beter uitkomt, geef dan een voorkeur aan via het veld “overig”. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken.

Aan het gebruik van de afsprakenmodule zitten een aantal verplichte velden verbonden. Deze informatie hebben wij nodig om u te kunnen helpen. Om u goed van dienst te kunnen zijn, moeten afspraken minimaal 2 werkdagen van te voren worden gemaakt.