Afvalstoffenheffing

Sinds 1 januari 2017 hebben we in Woudenberg een nieuwe duurzame manier van afval inzamelen (Diftar).

Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder u betaalt

Alle huishoudens in Woudenberg betalen afvalstoffenheffing. Hiermee worden de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval betaald. Sinds de invoering van de Diftar-methode (differentiatietarief) betaalt u een vast bedrag per jaar (het vastrecht). Daarnaast betaalt u voor iedere keer dat u uw restafvalcontainer laat legen of dat u een afvalzak in de ondergrondse container gooit (de variabele heffing). Hoeveel dit is hangt af van de grootte van de restafvalcontainer die u heeft.
U heeft zelf invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder u betaalt.

Voor het aanbieden van de containers voor plastic verpakkingen, metaal (blik) en drankenkartons (PMD) en groente-, fruit- en tuinafval (gft) betaalt u niet extra.

De meeste afvalsoorten kunt u gratis op de milieustraat brengen. Voor een aantal afvalsoorten moet u betalen.

Kosten afvalstoffenheffing

Eind februari 2018 betaalt u het vastrecht van het jaar 2018 en betaalt u voor het aantal keer dat u uw restafval heeft aangeboden in 2017. Dit wordt bijgehouden door middel van een chip in de restafvalcontainer of een pas voor de ondergrondse restafvalcontainers.
Klik hier voor de tarieven van de afvalstoffenheffing

Kwijtschelding minima

Heeft u een minimum inkomen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Dit geldt uitsluitend voor het vastrecht en de eerste 7 legingen van uw restafvalcontainer of de eerste 28 legingen via een ondergrondse container. De legingen daarna betaalt u wel gewoon.

Vrijstelling medisch afval

Heeft u medisch afval? Dan kunt u vrijstelling aanvragen voor een deel van de afvalstoffenheffing. U betaalt dan alleen het vastrecht en de eerste zeven legingen van uw restafvalcontainer of de eerste 28 legingen via een ondergrondse container. De legingen daarna hoeft u niet te betalen. Neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14033 of via info@woudenberg.nl, dan noteren wij uw gegevens en ontvangt u van ons meer informatie over het aanvragen van een medische vrijstelling.

Verhuizing of overlijden

Als er sprake is van een verhuizing naar een andere gemeente of overlijden dan wordt de eindafrekening afvalstoffenheffing al dit jaar verzonden.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing? U kunt tot zes weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.

Afvalcoach

Mogelijk kunt u uw afval nog beter scheiden en daarmee de kosten van uw afvalstoffenheffing verlagen. Om u hiermee op weg te helpen, bieden wij u een gesprek aan met een afvalcoach bij u thuis. Samen met de afvalcoach kunt u bespreken hoe u uw afval zo goed mogelijk kunt scheiden en hoe u de kosten van de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk kunt houden.  

Wilt u gebruik maken van het aanbod van een afvalcoach of heeft u een minimum inkomen en/of medisch afval? Neem dan contact met ons op via info@woudenberg.nl of via het telefoonnummer 14 033.