Ondergrondse containers

Bewoners van appartementencomplexen maken gebruik van ondergrondse containers. Maakt u gebruik van een ondergrondse container om uw afval in te storten? Hieronder staat meer informatie hierover zoals de huisvuilpas en de gebruiksregels.

Vragen?

Voor de volgende vragen over ondergrondse containers dient u contact op te nemen met ROVA via 038-4273777 of via www.rova.nl/contact

 • Vragen over de ondergrondse containers
 • Vragen over de huisvuilpas voor de ondergrondse containers

Per adres één huisvuilpas

Voor de inzameling van afval maken bewoners van diverse appartementencomplexen gebruik van een ondergrondse verzamelcontainer.  Met behulp van een huisvuilpas krijgt men  toegang tot de ondergrondse container.
De huisvuilpas hoort bij de woning en wordt hieraan gekoppeld. Per adres wordt er slechts één huisvuilpas verstrekt. Bij verhuizing moet de huisvuilpas in de woning achterblijven.

Aanvragen huisvuilpas ondergrondse containers

Indien u als nieuwe bewoner van een appartementencomplex geen huisvuilpas aantreft in uw nieuwe woning, dient u contact op te nemen met ROVA via 038-4273777 of via www.rova.nl/contact. De eventuele oude huisvuilpas wordt uit het systeem verwijderd en de nieuwe wordt geregistreerd.

Kapotte of verloren huisvuilpas

De huisvuilpas is voorzien van een chip en interne magneetrand. Buig of perforeer de pas daarom niet. Bij beschadiging of verlies van de huisvuilpas moet deze door ROVA worden gedeactiveerd en moet een nieuwe huisvuilpas voor u worden aangemaakt. De kosten worden in dat geval bij u in rekening gebracht.

Gebruiksregels voor de ondergrondse container

  1. Om toegang te krijgen tot de verzamelcontainer houdt u uw huisvuilpas enkele seconden voor het venster met de tekst “hier uw pas”.
  2. De inwerpklep ontgrendelt automatisch. U kunt één huisvuilzak in de inwerpopening plaatsen.
  3. Als u hierna de inwerpklep sluit, valt de afvalzak in de container.
  4. Als u meerdere huisvuilzakken wilt deponeren herhaalt u bovengenoemde handelingen.

   Volle of defecte ondergrondse container

   Meldingen van een volle of defecte ondergrondse container kunt u doen aan ROVA via 038-4273777 of via www.rova.nl/contact. Wilt u bij de melding het nummer dat op de container staat doorgeven?