Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.

Zet in uw bezwaar de volgende informatie:

  • Uw naam en adres
  • De datum van uw bezwaar
  • Om welk besluit het gaat.
  • Waarom u het niet eens bent met het besluit
  • Uw handtekening

U kunt uw bezwaarschrift opsturen naar:

Gemeente Woudenberg
College van burgemeester en wethouders
Postbus 16
3930 EA Woudenberg

Beroep

Bent u het niet eens met het nieuwe besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u in beroep kunt gaan.

Kosten bezwaar en beroep

Aan bezwaar maken bij de gemeente zijn geen kosten verbonden. Gaat u in beroep bij de rechtbank? Dan moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.

Contact met de gemeente

Heeft u vragen? De gemeente helpt u graag. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente.