Rioolheffing

Bent u eigenaar van een woning of bedrijfspand in Woudenberg, dan betaalt u mee aan het onderhoud en de aanleg van het riool in de gemeente. Dit heet rioolheffing. Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • Aanleg van riolering
  • Onderhoud van het riool
  • Inzameling en transport van afvalwater
  • Zuivering van afvalwater
  • Beheer van regenwater en grondwater

Alle informatie over het betalen van de rioolheffing vindt u op de pagina betalen gemeentelijke belastingen.

Tarieven

Kijk voor de tarieven in het tarievenoverzicht.

Ontheffing

De situatie op 1 januari bepaalt de belastingheffing (rioolheffing voor eigenaren)  voor het hele jaar. Wanneer u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak, betaalt u over het hele jaar belasting. Verkoopt u in de loop van het jaar het object, dan heeft dat geen invloed op de hoogte van het aanslagbedrag. Het is dan gebruikelijk dat u de eigenaarslasten via de notaris verrekent met de nieuwe eigenaar.

De rioolheffing voor de gebruiker betaalt u voor het aantal maanden dat u gebruik maakt van de woning of niet-woning. Bij verhuizing in de loop van het jaar ontvangt u wel automatisch een vermindering voor de gebruikerslasten.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet  bezwaar maken.