Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen van Woudenberg zijn vrijwel allemaal terug te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website zoekt u op basis van postcode en huisnummer het bestemmingsplan op.

Nieuw bestemmingsplan bebouwde kom

Klik hier voor meer informatie over het nieuwe bestemmingsplan bebouwde kom.

Bestemmingsplannen Woudenberg

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een bepaald gebied mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld aangegeven waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot de gebouwen mogen zijn. Ook eventuele beperkingen staan erin. Hierbij kunt u denken aan archeologie, flora en fauna en milieu. De gemeente moet zich, net als haar inwoners, aan het bestemmingsplan houden.

Structuurvisie 

Onderdelen bestemmingsplan

Toelichting

In een bestemmingsplan wordt uitgelegd waarom het is gemaakt. Ook staat erin beschreven welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn meegenomen. Verder staat er in een bestemmingsplan of er factoren zijn die plannen kunnen belemmeren, zoals archeologie, flora en fauna, milieu en dergelijke.

Kaart (verbeelding)

Op de kaart staat het bestemmingsplan getekend. De bestemmingen staan daarop aangegeven met kleuren, strepen en lettercodes.

Regels

In de regels staat omschreven wat wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming.