Bestemmingsplan Brinkanterweg 23 (vastgesteld)

Het bestemmingsplan heeft betrekking op Hoeve de Beek aan de Brinkanterweg 23. De hoeve wordt voornamelijk gebruikt als ontmoetingsplek en er worden cursussen verzorgd. Het perceel heeft om die reden de bestemming Recreatie. Men wil bij Hoeve De Beek nu ook overnachtingsmogelijkheden aanbieden aan cursisten in een nog te verbouwen kapschuur en twee te renoveren voormalige hooibergen. De huidige bestemming staat dat niet toe. Het bestemmingsplan voorziet in het aanpassen van de bestemming, zodat verblijfrecreatie in deze specifieke gebouwen is toegestaan.