Bestemmingsplan Buitengebied

Buitengebied 2010 en 2013 (onherroepelijk)

Het bestemmingsplan Buitengebied 2010 omvat het totale buitengebied van de gemeente Woudenberg het geeft de regels ten aanzien van het gebruik en bouwen van gronden in het buitengebied.

Het in 2010 vastgestelde bestemmingsplan is in 2013 op onderdelen gerepareerd.

Ruimtelijkeplannen.nl


Op deze website vindt u de geconsolideerde versie van het bestemmingsplan Buitengebied, waarin beide bestemmingsplannen zijn samengevoegd.
De formele versie en de toelichting van beide plannen zijn te vinden bij www.ruimtelijkeplannen.nl: