Bestemmingsplan Rumelaarseweg-Ringelpoel (onherroepelijk)

Het bestemmingsplan Rumelaarseweg-Ringelpoel heeft betrekking op het veranderen van de woonbestemming van het perceel aan de Rumelaarseweg 33 in de bestemming ‘verkeersdoeleinden’.

In vervolg hierop wordt een woonbestemming gegeven aan een perceel aan de Ringelpoel, kadastraal bekend sectie H, nummer 934.