Bestemmingsplan Vlieterweg 17 (vastgesteld)

Bestemmingsplan Vlieterweg 17

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Vlieterweg 17. In het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2013 (herziening) is voor het perceel één bouwvlak opgenomen met een maximum van 5 wooneenheden. Deze ontwikkeling draagt mede na verplaatsing van de voorheen op het perceel gevestigde hoeve ‘Het 1e Broek’  bij aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het verminderen van de milieubelasting.  Dit bestemmingsplan ziet in het aanpassen van het bouwperceel waardoor er een betere situering van de geplande woningen kan worden gerealiseerd.