Bestemmingsplan Voskuilerweg 61-63 (Vastgesteld)

Met het bestemmingsplan Voskuilerweg 61-63 wordt de mogelijkheid geboden om een gedeelte van een agrarisch perceel te herbestemmen doormiddel van een gecombineerde functieverandering welke voorziet in deels wonen, deels bedrijf.

Ruimtelijkeplannen.nl

U vindt dit bestemmingsplan ook op ruimtelijkeplannen.nl.