Bestemmingsplan Zuiderbroek 22 (in procedure)

Zuiderbroek 22

Het bestemmingsplan Zuiderbroek 22 wijzigt de bestemming van het perceel van een bedrijfsbestemming (caravanopslag) in de bestemming Bedrijven (installatie- en ontwerpbedrijf).
Tevens wordt de maximaal toegestane bedrijfsomvang verminderd en is een regeling opgenomen voor de bedrijfswoning.

Ruimtelijkeplannen.nl