Voskuilerweg 20

Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de vorm van het bouwvlak van het agrarische bedrijf Voskuilerweg 20.

Te downloaden Voskuilerweg 20