Geboorte aangeven

De geboorte van een kind moet u binnen 3 werkdagen na de dag van de geboorte aangeven in de gemeente waar het kind is geboren. De vader of moeder doet aangifte. Als dit door omstandigheden niet kan, is het mogelijk dat iemand anders aangifte doet. Informatie hierover vindt u op de website van Rijksoverheid.  Geboorteaangifte kan op afspraak of tijdens de vrije inloop bij Loket Burgerzaken. Bekijk de openingstijden.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
 • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder
 • Een verklaring van de arts of verloskundige (niet verplicht)
 • Als de ouders getrouwd zijn: het trouwboekje (niet verplicht)
 • Als uw kind voor de geboorte is erkend: een erkenningsakte ongeboren kind
 • Als het kind geboren is binnen een geregistreerd partnerschap of huwelijk tussen twee vrouwen en de donor is onbekend moet u een donorverklaring van Stichting Donorgegevens meenemen
 • Een akte van naamskeuze (indien van toepassing)

Door wie?

U mag aangifte doen als:

 • U de vader of moeder van het kind bent.
 • U bij de geboorte aanwezig was.
 • Het kind in uw woning is geboren.
 • U het hoofd of een gemachtigde van het ziekenhuis of de inrichting bent waar het kind is geboren.

Wanneer?

U moet binnen 3 werkdagen na de geboorte aangifte doen. Kijk in het schema op welke dag u uiterlijk geboorteaangifte kunt doen.

GeboortedagUiterlijke aangifte
MaandagDonderdag
DinsdagVrijdag
WoensdagMaandag
DonderdagDinsdag
VrijdagWoensdag
ZaterdagWoensdag
ZondagWoensdag

Geboorteakte

Bij de geboorteaangifte van uw kind maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Dit is het bewijs van de geboorte van uw kind. In de geboorteakte staan de namen van uw kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan erin. Controleer voordat u de geboorteakte ondertekent of de namen goed geschreven zijn. Het is mogelijk een uittreksel van de geboorteakte te krijgen.

Burgerservicenummer

Uw kind krijgt bij na de geboorte ook een burgerservicenummer (BSN). Wanneer uw kind is geboren in de plaats waar u woont, wordt dit meteen geregeld bij de geboorteaangifte. Is uw kind geboren in een andere gemeente? De gemeente waar uw kind is geboren geeft de geboorte dan door aan uw woongemeente. U krijgt per post het burgerservicenummer (BSN) van het kind.

Keuze voornaam

U geeft de voornaam van uw kind door bij de geboorteaangifte. De keuze van voornaam is in principe vrij. De voornaam kan worden geweigerd door de gemeente. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan een voornaam weigeren als hij of zij vindt dat de naam ongepast is. Als ouders kunt u tegen die weigering in beroep gaan bij de rechtbank.

Keuze achternaam

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als het binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren. Wilt u het kind de achternaam van de moeder geven? Dit kan al voor de geboorte. De laatste mogelijkheid hiervoor is bij de geboorteaangifte. Beide ouders moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de naamskeuze. Meer informatie over de keuze van de achternaam vindt u op de website van de Rijksoverheid.