Inburgeren en participatieverklaring

Als u van buiten de Europese Unie langdurig in Nederland komt wonen, moet u inburgeren. Bij inburgeren hoort bijvoorbeeld het leren van de Nederlandse taal. U doet hiervoor een inburgeringsexamen. Bent u op of na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan volgt u ook het participatieverklaringstraject waarin u leert hoe de Nederlandse samenleving werkt. Door in te burgeren kunt u actief meedoen in de samenleving.

Alle informatie over het inburgeren en de participatieverklaring vindt u op de website van Coƶperatie De Kleine Schans.