Subsidie gezonde leefstijl

Iedereen weet wel dat voldoende bewegen beter is dan inactief zijn. Dat je beter gezonde voeding kunt eten dan fastfood. En dat je je beter voelt als je minder stress ervaart. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen die moeilijk in beweging komen, die fastfood nu eenmaal lekkerder vinden of die teveel stress hebben, gezonder gaan leven? Voor inwoners of organisaties die een goed idee hebben om een gezonde leefstijl te stimuleren, is een subsidie ingesteld. Deze subsidie kunt u, onder een aantal voorwaarden die u hieronder leest, aanvragen bij de gemeente. Tot 11 juni 2018 kunt u uitgewerkte ideeën indienen.

We nodigen iedereen uit om plannen in te dienen die Woudenbergers stimuleren om een gezondere leefstijl te ontwikkelen. Daarbij gaat het niet alleen over je gezond en fit voelen, maar ook mentaal lekker in je vel zitten en om meedoen van mensen voor wie dit niet zo vanzelfsprekend is.

Er is in totaal € 5.000 beschikbaar voor de plannen met een maximum van € 1.500 per plan. Inwoners en organisaties kunnen hun plannen, inclusief de aanvraag voor de subsidie, insturen tot uiterlijk 11 juni 2018.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen gelden wel de volgende voorwaarden:

•             De subsidie is niet bedoeld voor eenmalige activiteiten;

•             Per plan kan maximaal € 1.500 worden aangevraagd;

•             Minimaal de helft van het benodigde bedrag komt uit andere middelen of via

andere fondsen/subsidies etc.

•             In principe wordt de subsidie voor 1 jaar verstrekt (schooljaar 2018-2019);

•             Op = op.

Subsidie aanvragen

U kunt tot 11 juni 2018 uitgewerkte ideeën aandragen via het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier vindt u in de bijlage.

Subsidie toekennen

Na 11 juni wordt bekeken of het plan aan de voorwaarden voldoet. Is dat niet het geval, dan valt het af. Afhankelijk van het aantal ontvangen ideeën en de gevraagde subsidies wordt vervolgens gekeken of een verdere selectie nog nodig is. Als dat zo is, dan hebben de volgende plannen voorrang:

·             Die door meerdere inwoners of partners worden samengesteld;

·             De meest vernieuwende voor wat betreft aanpak en doelgroep.

Uiterlijk 25 juni 2018 krijgen de inzenders bericht over hun subsidieaanvraag.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via, r.hilderink@woudenberg.nl of m.meeuwenoord@woudenberg.nl.