Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen door bijvoorbeeld ziekte of een handicap. Wilt u een vergoeding aanvragen? Lees dan verder op deze pagina.

Vergoeding aanvragen

U kunt de vergoeding voor het leerlingenvervoer aanvragen door het aanvraagformulier schooljaar 2018-2019 compleet in te vullen, inclusief de aanvullende documenten zoals aangegeven in het formulier. De toelichting schooljaar 2018-2019 biedt aanvullende informatie en geeft antwoord op veel gestelde vragen. De aanvraag kunt u per post opsturen naar de gemeente. U kunt het formulier ook mailen naar info@woudenberg.nl of afgeven bij de balie van het gemeentehuis.

U dient ieder jaar een vergoeding voor het leerlingenvervoer aan te vragen. Indien uw kind al bij ons bekend is, omdat het eerder gebruik heeft gemaakt van een vergoeding voor het leerlingenvervoer, krijgt u automatisch (voor 15 april) een nieuw aanvraagformulier thuis gestuurd. Deze dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. Vergeet u niet om de schoolverklaring (vervoersverklaring) en eventueel een inkomensverklaring mee te sturen? Indien uw aanvraag niet compleet is, kunnen wij deze niet in behandeling nemen.

Uw aanvraag dient voor 1 juni 2018 door ons ontvangen te zijn. Alleen dan kunnen wij garanderen dat de vervoerder uw kind tijdig in het nieuwe vervoersplan kan opnemen.

Download het aanvraagformulier

Download de toelichting op het aanvraagformulier

Leerlingenvervoer op maat

Om het leerlingenvervoer beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van u en uw kind willen we met ingang van het oktober 2018 keukentafelgesprekken invoeren.

Waarom?
De situatie van iedere leerling en ieder gezin is uniek. Dit geldt voor zowel de mogelijkheden als de beperkingen. In het keukentafelgesprek wordt onder andere gevraagd naar het verloop van het vervoer van uw kind. Ook gaan we samen met u naar de mogelijkheden kijken om het vervoer meer passen te maken, zodat maatwerk ontstaat.

Wanneer?                                                                                                                                                       
De keukentafelgesprekken worden met in gang van oktober 2018 gevoerd. In september 2018 ontvangt u van ons meer informatie over het gesprek en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Wat betekent dit voor de aanvragen voor het schooljaar 2018-2019?                                                    
De aanvragen voor het komende schooljaar (2018-2019) worden, net als de voorgaande jaren, door ons beoordeeld aan de hand van uw aanvraagformulier. U ontvangt een brief met daarin het door ons genomen besluit. Wij informeren de vervoerder over de start van het vervoer van uw kind.

Meer informatie

Heeft u aanvullende vragen of wilt u meer informatie over het leerlingenvervoer en/of over het formulier, neem dan contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14033.