Loket Burgerzaken


Bij Loket Burgerzaken kunt u alleen op afspraak terecht. 

U kunt een afspraak maken via www.woudenberg.nl/afspraak, telefonisch via 14033 of aan onze servicebalie

U kunt uw aangevraagde paspoort, identiteitskaart en rijbewijs ophalen bij de servicebalie. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 

Loket Burgerzaken

U kunt bij Loket Burgerzaken terecht voor:

  • Aanvragen identiteitskaart, paspoort en rijbewijs
  • Aangifte verhuizing
  • Aangifte van geboorte en overlijden
  • Inschrijving komende vanuit buitenland
  • Afschriften uit de Basisregistratie Personen (BRP was GBA)
  • Verklaring omtrent gedrag
  • Informatie/ reserveren datum huwelijk/geregistreerd partnerschap
  • Burgerlijke stand aangelegenheden.
  • Aanvraag Nederlanderschap (naturalisatieverzoek)

klik hier om een afspraak te maken bij Loket Burgerzaken.