Openingstijden Servicebalie

De servicebalie is dagelijks geopend van 8.30 tot 16.30 uur en op maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

U kunt bij de servicebalie terecht voor:

 • Uitgifte paspoort, ID-kaart en rijbewijs
 • Aangifte vermissing paspoort, ID en rijbewijs
 • Verklaring omtrent gedrag
 • Verhuisberichten
 • Gevonden/verloren voorwerpen
 • Meldingen openbare ruimte
 • Gezondheidsverklaring
 • Plattegrond
 • Gemeentegids
 • Ja-nee sticker
 • Stortpassen milieustraat
 • Ontvangst post