Uitkering aanvragen

Heeft u moeite om rond te komen? Er zijn verschillende regelingen die u kunnen helpen als u een laag inkomen heeft. Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt? Op de website van werk.nl vindt u een overzicht van alle uitkeringen en welke voor u gelden. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Coöperatie De Kleine Schans. Zij helpen u graag. Ook kunnen zij u helpen wanneer u een uitkering wilt aanvragen.

Regelingen gemeente Woudenberg

Binnen Woudenberg kunt u mogelijk gebruik maken van één van onderstaande regelingen:

  • Bijstandsuitkering: U heeft geen werk en u kunt niet rondkomen van het inkomen en vermogen van u en/of uw partner.
  • IOAW-uitkering: U bent 50 jaar of ouder en werkloos geworden of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard.
  • Bijzondere bijstand: Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft of net daarboven, kunt u voor sommige noodzakelijke kosten extra bijstand krijgen. Bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage van beschermingsbewind.
  • Individuele inkomenstoeslag: U heeft al langer dan 3 jaar een inkomen op bijstandsniveau. Dan kunt u een individuele toeslag aanvragen.
  • Individuele studietoeslag: U heeft een arbeidshandicap en volgt een studie.
  • Minimaregelingen: Als, kunt u gebruik maken van diverse minimaregelingen. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een (sport)vereniging, de bibliotheek, een zwemkaart en indirecte schoolkosten in het basis- en voortgezet onderwijs.