Verdacht zand Vink

Op donderdag 20 december ontvingen wij van de RUD Utrecht het bericht dat ook in Woudenberg een kleine hoeveelheid verdacht zand gebruikt is door de Barneveldse grondverwerker Vink. Op dit moment kunnen wij nog niet alle vragen beantwoorden, omdat eerst een aantal zaken uitgezocht moet worden. Door middel van deze brief willen wij u echter in een vroeg stadium al informeren over wat wij op dit moment al wel weten en doen.

Wat is er gebeurd?

Maandag 5 november 2018 onthulde televisieprogramma Zembla dat op verschillende locaties in Barneveld vervuilde grond was toegepast. Dit bleek uit onderzoek van de Omgevingsdienst Rivierenland die voor de Provincie Gelderland onderzoek deed naar hoe grond (bijvoorbeeld voor nieuwbouwlocaties) wordt toegepast en gecontroleerd. Deze week maakte de Provincie Gelderland bekend op welke locaties het verdachte zand nog meer is gebruikt door de firma Vink. De gemeente Woudenberg stond niet op deze lijst. Daarna is nog verder onderzoek gedaan. Op donderdag 20 december werden wij geïnformeerd dat er ook in Woudenberg een kleine hoeveelheid verdacht zand terecht is gekomen. Het gaat om grond die van eind 2015 tot begin 2016 is geleverd en waarschijnlijk is toegepast in het Groene Woud. Maar zoals aangegeven wordt onderzoek gedaan naar de precieze locaties. Inwoners waarvan de woning in deze periode is opgeleverd hebben een brief van ons ontvangen.

Wij willen, net als u, zo snel mogelijk duidelijkheid over waar exact in Woudenberg het zand is gebruikt. Daarom gaan we onderzoek doen naar de exacte locaties en toepassing van het zand. Dit onderzoek zal enkele weken in beslag nemen. Medio januari informeren wij u over de stand van zaken.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met de gemeente via het telefoonnummer 14033 of stuur een e-mail naar info@woudenberg.nl.