Registratie als kiezer voor het Europees Parlement

Woont u in Nederland, maar heeft u de nationaliteit van een andere EU-lidstaat? Dan mag u in Nederland stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement als u:

  • op donderdag 23 mei 2019, de dag van de stemming, 18 jaar of ouder bent en
  • niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Hiervoor moet u zich registreren. Dat kunt u doen door een Y 32-formulier in te vullen. Met dit formulier verklaart u dat u in Nederland stemt en niet in uw lidstaat van herkomst. U kunt dit formulier opvragen bij de afdeling publieke dienstverlening van de gemeente via het telefoonnummer 14033.

Uw verzoek moet uiterlijk 9 april in ons bezit zijn. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden pas voor de volgende verkiezing.