Vrijwilligerswerk

Wilt u vrijwilligerswerk doen en bent u nieuwsgierig naar wat hiervoor de mogelijkheden zijn in Woudenberg en omgeving? Voor informatie over vrijwilligerswerk en het vacatureaanbod kunt u terecht op de website www.sociaalplein-leusden.nl.   

Bent u al vrijwilliger maar heeft u behoefte aan ondersteuning of heeft u vragen over bijvoorbeeld het vrijwilligersbeleid, de vrijwilligersverzekering of over een vrijwilligersvergoeding, dan kunt u terecht bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Woudenberg. U kunt een afspraak maken of langskomen tijdens het inloopspreekuur op dinsdagochtend.

Het Steunpunt is uitgebreid met een Maatjesproject. Het Maatjesproject Woudenberg koppelt vrijwilligers één-op-één aan iemand die op bepaalde punten in het leven even een maatje nodig heeft. Het kan gaan om het starten van activiteiten, het bieden van emotionele steun, maar ook om ondersteuning bij de thuissituatie, of bijvoorbeeld het aangaan van sociale contacten. Meer informatie vind u ook op de website www.dekleineschans.nl.

Inloopspreekuur

Op dinsdagochtend is er bij Coöperatie De Kleine Schans een inloopspreekuur van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Woudenberg. Van 9:00 tot 11:00 uur bent u van harte welkom.

Afspraak maken

U kunt ook een afspraak maken met het Steunpunt Vrijwilligerswerk Woudenberg. Neemt u hiervoor contact op met Nancy Hooijer via het telefoonnummer 033 3034444 of stuur een e-mail naar n.hooijer@larikslaan2.nl.

Vrijwilligersverzekering

Om de risico’s van vrijwilligers zo goed mogelijk af te dekken en de administratieve last voor organisaties te verlichten, heeft de gemeente een gratis vrijwilligersverzekering in Woudenberg afgesloten.

Wie zijn verzekerd?

Iedere vrijwilliger die actief is voor een organisatie uit de gemeente is verzekerd tijdens het vrijwilligerswerk, ongeacht leeftijd,  soort werk en of duur van de activiteit. Bijvoorbeeld een voetbalvader die meegaat naar een uitwedstrijd is verzekerd. Maar ook voorleesouders,  collectanten voor goede doelen, vrijwilligers die koffie schenken in het verzorgingstehuis, vrijwilligers bij sportverenigingen en vrijwilligers die kerkelijk werk verrichten zijn verzekerd. Ook de vrijwilligers die zich eenmalig inzet voor bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht is gedurende die activiteit verzekerd.

Ook geldt de verzekering voor inwoners die als gemeentelijke tegenprestatie vrijwilligerswerk verrichten, een maatschappelijk stage doen vanuit het middelbaar onderwijs en/of dagelijks bezig zijn als  mantelzorger.

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie

Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger en/of mantelzorger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente,  is verzekerd!

Als vrijwilliger of mantelzorger hoeft u zich niet te registreren.

Wie zijn niet verzekerd?

  • Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie. Voor deze groepen gelden speciale regelingen.
  • Vereniging van Eigenaren (VvE). Een VvE zet zich in voor eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Hier gaat het om een privébelang, geen maatschappelijk belang.

Wanneer geldt de verzekering?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als vrijwilliger of mantelzorger bent u verzekerd. Houdt er wel rekening mee dat uw eigen aansprakelijkheidsverzekering daarbuiten geldt. De dekking van de gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering is een secundaire dekking. Dat betekent dat uw eigen aansprakelijkheidsverzekering altijd voor gaat  op die van de gemeente. Maar feit is dat u tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden als vrijwilliger, mantelzorger en/of maatschappelijke stagiair verzekerd bent .voor wettelijke aansprakelijkheden.

Waarvoor bent u verzekerd?

In deze brochure kunt u lezen waarvoor u verzekerd bent en tot welk bedrag.

Schade… en dan?

Wanneer u een schade heeft ten gevolge van uw vrijwilligerswerk kunt u dit schadeformulier downloaden. Dat kunt u ingevuld sturen naar de gemeente, info@woudenberg.nl  . De gemeente zendt de claim door naar de verzekeraar. De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgewikkeld.

Meer informatie

Voor vragen over de vrijwilligersverzekering en/of vragen in geval van schade  kunt u contact opnemen met de coordinator vrijwilligerswerk of de financieel beleidsmedewerker van de gemeente Woudenberg. Dit kan op telefoonnummer 14033 of per email op info@woudenberg.nl.