Bijstand voor zelfstandigen

Bent u als ondernemer in financiële problemen terecht gekomen? Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). U kunt tijdelijk financiële ondersteuning en/of een bedrijfskrediet krijgen vanuit het Bbz. Ook is het mogelijk begeleiding te krijgen. Voor meer informatie over inkomensondersteuning en/of - begeleiding kunt u terecht bij het Bureau Zelfstandigen (BZ) in Barneveld. De gemeente Barneveld voert de regeling Bbz uit voor de gemeente Woudenberg.
 

Wat zijn de mogelijkheden?

De ondersteuning vanuit het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz) kan bestaan uit een bedrijfskrediet en/of een periodieke uitkering voor de startende ondernemer, maar ook voor een gevestigde ondernemer die tijdelijk in financiële problemen is geraakt. Verder kan de ondersteuning bestaan uit deskundig advies en begeleiding. De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) heeft als doel een uitkering te verstrekken aan oudere ondernemers die noodgedwongen hun bedrijfsactiviteiten moeten beëindigen.
 

Hoe werkt het?

U kunt zich als ondernemer melden bij het Bureau Zelfstandigen in Barneveld. De klantmanager van het bureau maakt dan een afspraak met u voor een oriënterend gesprek.
Als u besluit om een aanvraag in te dienen, krijgt u het aanvraagformulier mee (of sturen wij u deze op uw verzoek toe) inclusief een checklist voor de benodigde informatie. Na het inleveren van de benodigde gegevens wordt uw aanvraag door ons ingenomen en beoordeeld. Het bedrijfseconomisch onderzoek kan ook worden uitbesteed aan een extern adviesbureau.
De gehele procedure duurt maximaal dertien weken gerekend vanaf de datum van de aanvraag.