Aanbesteden en inkopen

De inkoop van werk en diensten voor de gemeente Woudenberg wordt ondersteund door het Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN, www.ibmn.eu). Dit is een samenwerkingsvorm tussen een aantal overheidsinstanties in Zuid-Holland, Midden Nederland en Gelderland. IBMN is een onafhankelijke stichting die op initiatief van enkele gemeenten in Midden Nederland per 1 september 2008 van start is gegaan. Inmiddels hebben 7 gemeenten zich aangesloten bij deze stichting. Het gaat om IJsselstein, Leusden, Molenlanden, Montfoort, Scherpenzeel, Woudenberg en Vijfheerenlanden. Hiermee worden circa 200.000 inwoners bediend.
Het doel van de samenwerking met IBMN is om financiƫle, kwalitatieve en procesmatige voordelen voor de deelnemende organisaties te realiseren. Voor het beste uit de markt, tegen de meest gunstige voorwaarden. Daarbij wordt ingezet op doelmatigheid en rechtmatigheid. Tegelijkertijd willen we duurzaamheid, innovatie en participatie van lokale ondernemers bevorderen.